• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Projecten

2022 - Pakistan

SDOK (€ 7500)
Aanleiding
Pakistan is getroffen door ernstige overstromingen. Het is de ernstigste overstroming in de recente geschiedenis van Pakistan. De moessonregens hebben dorpen, dammen, bruggen, scholen en gezondheidscentra in grote delen van Pakistan weggevaagd. Sinds juni zijn meer dan duizend mensen om het leven gekomen.

Doelgroep
130 getroffen christenen.

Te bieden hulp
Deze mensen wonen in een afgelegen dorp en ontvangen geen hulp vanuit de overheid. Daarnaast ervaren zij al jarenlang veel tegenstand en vervolging vanuit niet-christelijke dorpsgenoten. De noodhulp bestaat uit het geven van pakketten met dagelijkse benodigdheden en worden de eerste levensbehoeften vervuld. In het pakket zitten o.a. voor het hele gezin schoon drinkwater, hygiëne producten, een familietent om tijdelijk als onderdak te gebruiken, voedselproducten, babymelk en dekens. Daarnaast worden zij bemoedigd en wordt er met hen gebeden.

HVC (€ 25.000)
Aanleiding
Pakistan is getroffen door ernstige overstromingen. Het is de ernstigste overstroming in de recente geschiedenis van Pakistan. De moessonregens hebben dorpen, dammen, bruggen, scholen en gezondheidscentra in grote delen van Pakistan weggevaagd. Sinds juni zijn meer dan duizend mensen om het leven gekomen.

Doelgroep
Christenen die door de overstromingen het hardst zijn getroffen. Vanwege hun lage maatschappelijke positie wonen ze meer dan gemiddeld op plekken die kwetsbaar zijn bij overstromingen. Een voorbeeld hiervan zijn christenen die ‘slavenarbeid’ verrichten op steenfabrieken langs rivieren. Zij wonen vaak in armoedige omstandigheden bij de steenfabriek in de directe nabijheid van rivieren.

Te bieden hulp
Er zullen gezinspakketten worden uitgedeeld met voedsel voor een maand. Daarnaast zullen tenten uitgedeeld worden. En is er grote behoefte aan dekens en kleding. Ook dit zal worden uitgedeeld.

  • © hersteld hervormde kerk 2024