• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Projecten

Veelgestelde vragen

Binnen hoeveel tijd neemt een coördinator van De Vluchtheuvel contact met ons op als wij ons hebben aangemeld als gastgezin?
Dit hangt af van de regio waar u woont en kan enkele weken tot zo’n twee maanden duren. Om het aanmeldingsproces te bespoedigen vragen wij u vriendelijk om, indien mogelijk, overdag tijd vrij te maken voor een kennismakingsgesprek met de coördinator.

Wij zijn al pleeggezin. Moeten wij hetzelfde aanmeldingstraject doorlopen?
Nee, u volgt een verkorte route. Zo is deelname aan een toerustingsavond niet verplicht en verwachten wij van u niet dat er (nogmaals) een Verklaring omtrent Gedrag aangevraagd wordt. Wel vindt een kennismakinggesprek plaats met een coördinator van De Vluchtheuvel.

Welke ‘eisen’ worden gesteld aan een gastgezin?
Om in aanmerking te komen voor gastopvang is het van belang dat er sprake is een van een stabiele relatie of opvoedingssituatie (indien in het gastgezin eigen kinderen aanwezig zijn). Ook is een vereiste dat er voldoende woonruimte (een slaapplek) beschikbaar is voor een gast. Daarnaast verwachten wij kerkelijke betrokkenheid en een opvoedingssituatie waarin de waarden en normen uit Gods Woord een plaats hebben. Gastgezinnen vallen onder de meldcode ‘Huiselijk geweld’ van De Vluchtheuvel.

Waar ik kan de declaratie voor een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) naar opsturen?
Een declaratie inclusief bewijstukken kunt u e-mailen naar diaconaat@hersteldhervormdekerk.nl of per post opsturen naar de generale diaconale commissie, Vendelier 51-D, 3905 PC Veenendaal.

Mogelijk is gastopvang geschikt voor mijn zoon/dochter, maar ik twijfel nog. Met wie kan ik het beste contact opnemen?
Voor informatie en vragen over wat gastopvang inhoudt kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau (tel.: 0318-505541). De Vluchtheuvel begeleidt gastopvang. Verwacht u dat gastopvang passend is voor uw zoon of dochter en/of besluit u om uw zoon of dochter daadwerkelijk aan te melden, dan kunt u terecht bij De Vluchtheuvel (tel.: 0113-213098).

Ik ben in onze gemeente contactpersoon voor gastopvang. Wat wordt er van mij verwacht?
Wij stellen het op prijs wanneer u een voortrekkersrol heeft in uw gemeente en gastopvang onder de aandacht brengt bij leden. Komt er een aanmelding binnen voor gastopvang en is er geen geschikt gastgezin voorhanden in het bestand, dan neemt de coördinator van De Vluchtheuvel contact op voor suggesties.  Ook wordt u wanneer een gezin uit uw gemeente zich als gastgezin aangemeld en de procedure doorlopen heeft, hierover geïnformeerd.  Ouders die een zoon of dochter willen aanmelden voor gastopvang, maar voor wie de financiële bijdrage een bezwaar is, worden naar de contactpersoon (indien dit een diaken betreft) verwezen.

Ik wil graag gastopvang onder de aandacht brengen in mijn gemeente? Heeft u tips?
U kunt bijvoorbeeld tijdens een gemeente-avond uitleg geven over gastopvang of in de kerkbode aandacht vragen hiervoor. Er zijn diverse brochures beschikbaar, deze kunt u uitdelen of neerleggen in het kerkgebouw. Ook is er een flyer die opgehangen kan worden op het prikbord. Wilt u een thema-avond beleggen over gastopvang? Neem dan contact op met het kerkelijk bureau om de mogelijkheden te bespreken. 

  • © hersteld hervormde kerk 2022