• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Projecten

2022 - Malawi

Projecten Malawi 2022

RPC voedseldistributie (€ 14.033)
Aanleiding
In Malawi is met name in Malawi al jarenlang sprake van een hongerperiode, met name in de regentijd als de nieuwe mais gezaaid is maar nog niet geoogst kan worden. In het seizoen 2021/2022 werd dit verhevigd doordat er eerst sprake was van droogte gevolgd door overstromingen als gevolg van overvloedige regenval. Veel mensen zagen daardoor ook hun oogst verloren gaan.

Doel/doelgroep
Het gaat om gezinnen en personen binnen de Reformed Presbyterian Church of Malawi. Deze mensen wonen vooral in het uiterste zuiden van Malawi. Het ging in totaal om 4.130 zakken maismeel, waar meer dan 8.000 gezinnen mee gevoed konden worden.

Te bieden hulp
Het ging hierbij om de distributie van maïs die al eerder aangekocht was in het noorden van Malawi, waar de oogsten beter waren. Het bedrag is besteed aan het transport van de maïs van het noorden naar Blantyre en vandaaruit met klein transport over vaak ook onverharde wegen naar de verschillende dorpen. Ook de vergoedingen voor de mensen die waren belast met het organiseren van de distributie zijn hieruit gefinancierd. De verstrekte maïs is slechts voldoende voor een korte periode, maar het helpt deze mensen de periode van honger te overbruggen.

Voedselhulp storm Ana (€ 56.200)
Aanleiding
In Malawi is met name in Malawi al jarenlang sprake van een hongerperiode, met name in de regentijd als de nieuwe mais gezaaid is maar nog niet geoogst kan worden. Eind januari 2022 werd Malawi getroffen door de tropische storm Ana, die tientallen mensen het leven kostte. Ook veel infrastructuur werd beschadigd, tienduizenden werden dakloos. Veel mensen zagen daardoor ook hun oogst verloren gaan. Boven de reguliere distributie werd extra voedsel verschaft met name aan de getroffen gezinnen.

Doel/doelgroep
Het gaat om gezinnen en personen binnen de Reformed Presbyterian Church of Malawi. Deze mensen wonen vooral in het uiterste zuiden van Malawi. Bijna 6.000 gezinnen konden van voedsel worden voorzien, waarvan er zo’n 600 in Mozambique wonen, dat ook zwaar getroffen was.

Te bieden hulp
Het ging hierbij om de aankoop en distributie van maïs. Het bedrag is besteed aan de aankoop van de maïs en het transport over vaak ook onverharde wegen naar de verschillende dorpen. Ook de vergoedingen voor de mensen die waren belast met het organiseren van de distributie zijn hieruit gefinancierd.

Maïszaad distributie storm Ana (€ 30.500)
Aanleiding
Eind januari 2022 werd Malawi getroffen door de tropische storm Ana, die tientallen mensen het leven kostte. Ook veel infrastructuur werd beschadigd, tienduizenden werden dakloos. Veel mensen zagen daardoor ook hun oogst verloren gaan.

Doel/doelgroep
Het gaat om gezinnen binnen de Reformed Presbyterian Church of Malawi. Deze mensen wonen vooral in het uiterste zuiden van Malawi. Ruim 4.000 gezinnen konden van zaai- en pootgoed worden voorzien.

Te bieden hulp
De storm Ana kwam op een moment dat het nog zinnig was om nieuwe maïs te zaaien en nieuwe cassave en zoete aardappels te poten. In het lager gelegen gedeelte in het uiterste zuiden kon nog maïs gezaaid worden, elders werden zoete aardappelen en cassave gepoot. De zoete aardappelen hebben een kortere groeitijd en de cassave is meer droogtebestendig. Zo werden deze mensen in de gelegenheid gesteld voedsel te verbouwen, dat ze konden gebruiken na de ontvangen voedselhulp.

Food for Life Malawi (€ 23.000)
Aanleiding
In Malawi is er voor veel mensen al jarenlang sprake van honger. Veel mensen in Malawi doen aan overlevingslandbouw, ze zijn voor hun voedselvoorziening afhankelijk van wat hun eigen land opbrengt. Deze mensen eten en verbouwen vrijwel uitsluitend mais. De oogst daarvan valt elke keer weer tegen. Dat heeft een groot aantal oorzaken, waaronder klimaatverandering en erosie. Veel boeren gebruiken echter nog de methoden die al generaties lang gehanteerd worden. Het resultaat is een periode van honger, die soms al vroeg begint, maandenlang duurt en pas ten einde komt als de nieuwe oogst binnen is.

Doel/doelgroep
De doelstelling is dat op deze manier mensen hun eigen voedsel kunnen verbouwen, zodat ze het jaar rond voldoende te eten hebben. Op deze manier kunnen we lijden en verhoogde sterfte zoveel mogelijk voorkomen. Daarnaast kunnen mensen door de extra productie en de opkoopregeling ook nog een stukje inkomen verwerven.

Te bieden hulp
Hoewel aan de schaarste tegemoet gekomen wordt door voedseluitdelingen, is dit toch geen wenselijke situatie. In het kader van dit project wordt een nieuwe landbouwmethode aangeleerd, die minder afhankelijk maakt van kunstmest en betere oogsten oplevert. De boeren krijgen een training en worden georganiseerd in groepen. De nieuwe methode houdt in dat er gewerkt wordt met een plantgat in plaats van teelt op verhoogde rijen. Daarnaast wordt natuurlijke bemesting gebruikt, zowel door middel van compost als met dierlijke mest. Hierdoor wordt zowel de bodemvruchtbaarheid als de vochthuishouding verbeterd. Het gewas is daardoor minder afhankelijk van regenval en kan korte perioden van droogte in de regentijd overleven. Van de extra opbrengst wordt een gedeelte teruggevraagd door de organisatie, waardoor het project van de opbrengst daarvan zichzelf in stand houdt. Daarnaast is er een opkoopregeling, waardoor boeren die een gedeelte van hun oogst kunnen en willen verkopen een redelijke prijs ontvangen.

  • © hersteld hervormde kerk 2024