• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Projecten

2022 - Oekraïne

Project ZOA (€ 150.000)
Aanleiding
Het zal niemand ontgaan zijn hoe verwoestend en ontwrichtend de gevolgen zijn van de oorlog in Oekraïne. Als GDC hebben wij onderzocht hoe wij snel en effectief onze middelen kunnen inzetten om het leed voor een aantal mensen te verwachten.

Doel/doelgroep
Ondersteuning van vluchtelingen binnen de landsgrenzen van Oekraïne, meer specifiek zwangere vrouwen, gehandicapten en oudere mensen.

Te bieden hulp
Via stichting ZOA zijn de middelen beschikbaar gesteld om door middel van cashtransfers in het uiterste westen van Oekraïne directe hulp te verlenen. In dit gebied zitten miljoenen vluchtelingen uit andere delen van Oekraïne en is de nood hoog. Grote hulpverleningsorganisaties zijn alweer uit dit gebied vertrokken, terwijl de nood nog steeds heel erg hoog is. Door de mensen direct geld te geven kunnen mensen zelf bepalen waar ze het meest behoefte aan hebben. Door de enorme vluchtelingenstroom is de werkgelegenheid schaars en de inflatie enorm.

  • © hersteld hervormde kerk 2024