• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Projecten

2021 - Malawi

Project 2021.04

Voedsel distributie

Situatie
In Malawi is er voor veel mensen al jarenlang sprake van honger. Veel mensen in Malawi doen aan overlevingslandbouw, ze zijn voor hun voedselvoorziening afhankelijk van wat hun eigen land opbrengt. Geld hebben ze nauwelijks. Deze mensen eten en verbouwen vrijwel uitsluitend mais. De oogst daarvan valt elke keer weer tegen. Dat heeft een groot aantal oorzaken. Het land heeft te lijden van klimaatsverandering, ontbossing en erosie. De regen valt onregelmatiger dan voorheen. Vaak is er onvoldoende neerslag. Als het gaat regenen valt er soms veel te veel ineens, waardoor er overstromingen ontstaan. Doordat er steeds meer mensen van dezelfde grond moeten leven, zouden de opbrengsten moeten verbeteren. Veel boeren gebruiken echter nog de methoden die al generaties lang gehanteerd worden. Het resultaat is een periode van honger, die soms al vroeg begint, maandenlang duurt en pas ten einde komt als de nieuwe oogst binnen is. Vooral kwetsbare mensen met een wankele gezondheid en jonge kinderen zijn daarvan het slachtoffer en overlijden. De honger is lang niet elk jaar algemeen in Malawi, maar juist wel in de gebieden waar veel gemeenteleden wonen.  Dat komt vooral door de klimatologische omstandigheden daar.

Activiteiten
Al sinds een aantal jaren vindt er zo halverwege de hongerperiode een extra voedseluitdeling plaats. Per familie wordt er afhankelijk van de situatie een hele of een halve zak mais uitgereikt. In toenemende mate wordt er daarbij geprobeerd om juist kwetsbare mensen te helpen. Dat gaat om mensen met een beperking en ouderen. Het streven is om mensen in de meest getroffen gebieden te helpen. Het voedsel wordt aangekocht in de periode vlak na de oogst, als de prijzen nog laag zijn. Dit jaar is ook gebruik gemaakt van de extra opbrengst vanuit het landbouwproject (2021.06). De distributie en de rapportage vindt plaats door een partner. Voor de selectie wordt gebruik gemaakt van de kennis die er bij de kerken aanwezig is over de situatie van de gemeenteleden. Voor de distributie van voedsel aan lijdende mensen in Malawi was deze financiële aanvulling nodig om het voedsel van de uitdeling begin 2021 ook in de meest afgelegen gebieden uit te kunnen delen. Het betreft dus voornamelijk transportkosten.

De GDC steunt dit project voor een (additioneel) bedrag van € 1.100,=.

Doelstelling
De doelstelling is om op deze manier mensen door de hongerperiode heen te helpen. Op deze manier kunnen we lijden en verhoogde sterfte zoveel mogelijk beperken. Uitdelingen in eerdere jaren hebben uitgewezen dat dit helaas maar ten dele het geval is.

Projectnr 2021.06

Food For Life in Malawi

Situatie
In Malawi is er voor veel mensen al jarenlang sprake van honger. Veel mensen in Malawi doen aan overlevingslandbouw, ze zijn voor hun voedselvoorziening afhankelijk van wat hun eigen land opbrengt. Geld hebben ze nauwelijks. Deze mensen eten en verbouwen vrijwel uitsluitend mais. De oogst daarvan valt elke keer weer tegen. Dat heeft een groot aantal oorzaken. Het land heeft te lijden van klimaatsverandering, ontbossing en erosie. De regen valt onregelmatiger dan voorheen. Vaak is er onvoldoende neerslag. Als het gaat regenen valt er soms veel te veel ineens, waardoor er overstromingen ontstaan. Doordat er steeds meer mensen van dezelfde grond moeten leven, zouden de opbrengsten moeten verbeteren. Veel boeren gebruiken echter nog de methoden die al generaties lang gehanteerd worden. Het resultaat is een periode van honger, die soms al vroeg begint, maandenlang duurt en pas ten einde komt als de nieuwe oogst binnen is. Vooral kwetsbare mensen met een wankele gezondheid en jonge kinderen zijn daarvan het slachtoffer en overlijden. De honger is lang niet elk jaar algemeen in Malawi, maar juist wel in de gebieden waar veel gemeenteleden wonen.  Dat komt vooral door de klimatologische omstandigheden daar.

Activiteiten
Hoewel aan de schaarste tegemoet gekomen wordt door voedseluitdelingen, is dit toch geen wenselijke situatie. In het kader van dit project wordt een nieuwe landbouwmethode aangeleerd, die minder afhankelijk maakt van kunstmest en betere oogsten oplevert. De boeren krijgen een training en worden georganiseerd in groepen. De nieuwe methode houdt in dat er gewerkt wordt met een plantgat in plaats van teelt op verhoogde rijen. Daarnaast wordt natuurlijke bemesting gebruikt, zowel door middel van compost als met dierlijke mest. Hierdoor wordt zowel de bodemvruchtbaarheid als de vochthuishouding verbeterd. Het gewas is daardoor minder afhankelijk van regenval en kan korte perioden van droogte in de regentijd overleven. Van de extra opbrengst wordt een gedeelte teruggevraagd door de organisatie, waardoor het project van de opbrengst daarvan zichzelf in stand houdt. Daarnaast is er een opkoopregeling, waardoor boeren die een gedeelte van hun oogst kunnen en willen verkopen een redelijke prijs ontvangen.

De GDC steunt dit project voor een bedrag van € 23.000,=.

Doelstelling
De doelstelling is dat op deze manier mensen hun eigen voedsel kunnen verbouwen, zodat ze het jaar rond voldoende te eten hebben. Op deze manier kunnen we lijden en verhoogde sterfte zoveel mogelijk voorkomen. Daarnaast kunnen mensen door de extra productie en de opkoopregeling ook nog een stukje inkomen verwerven.

Projectnr 2021.07

Voedseluitdeling (mais)

Situatie
In Malawi is er voor veel mensen al jarenlang sprake van honger. Veel mensen in Malawi doen aan overlevingslandbouw, ze zijn voor hun voedselvoorziening afhankelijk van wat hun eigen land opbrengt. Geld hebben ze nauwelijks. Deze mensen eten en verbouwen vrijwel uitsluitend mais. De oogst daarvan valt elke keer weer tegen. Dat heeft een groot aantal oorzaken. Het land heeft te lijden van klimaatsverandering, ontbossing en erosie. De regen valt onregelmatiger dan voorheen. Vaak is er onvoldoende neerslag. Als het gaat regenen valt er soms veel te veel ineens, waardoor er overstromingen ontstaan. Doordat er steeds meer mensen van dezelfde grond moeten leven, zouden de opbrengsten moeten verbeteren. Veel boeren gebruiken echter nog de methoden die al generaties lang gehanteerd worden. Het resultaat is een periode van honger, die soms al vroeg begint, maandenlang duurt en pas ten einde komt als de nieuwe oogst binnen is. Vooral kwetsbare mensen met een wankele gezondheid en jonge kinderen zijn daarvan het slachtoffer en overlijden. De honger is lang niet elk jaar algemeen in Malawi, maar juist wel in de gebieden waar veel gemeenteleden wonen.  Dat komt vooral door de klimatologische omstandigheden daar.

Activiteiten
Al sinds een aantal jaren vindt er zo halverwege de hongerperiode een extra voedseluitdeling plaats. Per familie wordt er afhankelijk van de situatie een hele of een halve zak mais uitgereikt. In toenemende mate wordt er daarbij geprobeerd om juist kwetsbare mensen te helpen. Dat gaat om mensen met een beperking en ouderen. Het streven is om mensen in de meest getroffen gebieden te helpen. Het voedsel wordt aangekocht in de periode vlak na de oogst, als de prijzen nog laag zijn. Dit jaar is ook gebruik gemaakt van de extra opbrengst vanuit het landbouwproject (2021.06). De distributie en de rapportage vindt plaats door een partner. Voor de selectie wordt gebruik gemaakt van de kennis die er bij de kerken aanwezig is over de situatie van de gemeenteleden. De fondsen voor dit project zijn besteed voor aankoop maismeel kort na de oogst om zodoende de voedseluitdeling begin 2022 uit te kunnen voeren.

De GDC steunt dit project voor een bedrag van € 31.500,=.

Doelstelling
De doelstelling is om op deze manier mensen door de hongerperiode heen te helpen. Op deze manier kunnen we lijden en verhoogde sterfte zoveel mogelijk beperken. Uitdelingen in eerdere jaren hebben uitgewezen dat dit helaas maar ten dele het geval is.

  • © hersteld hervormde kerk 2022