• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Projecten

2021 - Malawi

CORONAPREVENTIE VOOR KERKEN - 2021.01

Aanleiding

Ook in Malawi is er sprake van Corona. Gelukkig is het aantal besmettingen in vergelijking met veel andere landen erg meegevallen. Malawi heeft namelijk nauwelijks een adequate gezondheidszorg om de zorg te bieden die in die omstandigheden nodig is. Zo zijn er slechts enkele IC-bedden op een aantal inwoners dat inmiddels het aantal inwoners van Nederland overstijgt. Mede in verband daarmee zijn er ook in Malawi overheidsmaatregelen van kracht om de epidemie te beteugelen. Kerkdiensten mogen alleen worden gehouden onder de voorwaarden dat men afstand van elkaar houdt, handen reinigt en gebruik maakt van mondkapjes. De leden van de Reformed Presbyterian Church behoren voornamelijk tot de arme plattelandsbevolking. Voor hen is het niet of nauwelijks mogelijk om de extra kosten die dit met zich meebrengt, op te brengen.

Te bieden hulp
De financiële middelen die voor dit project zijn vrijgemaakt worden gebruikt voor de aankoop en distributie van mondkapjes en emmers. De gemeenten zorgen zelf voor de zeep. Het wassen van de handen met water en zeep is de meest haalbare methode ter voorkoming van besmettingen. Daarbij moet u zich voorstellen dat er bij de meeste kerken geen stromend water is, zodat het benodigde water van elders moet worden aangevoerd.

De hulp is er vooral voor bedoeld om de kerkdiensten doorgang te laten vinden overeenkomstig de regels van de overheid. Zoals bij veel maatregelen kunnen er vraagtekens worden geplaatst bij de effectiviteit in het daadwerkelijk voorkomen van besmettingen. Behalve het voorkomen van ziekte en overlijden hebben we met deze interventie vooral ook het ongestoord doorgaan van de erediensten op het oog. De boodschap van ‘de HEERE Uw Heelmeester’ mag daardoor onverhinderd klinken.

Beeld: RPC

Beeld: GDC

STEKKEN VAN ZOETE AARDAPPELEN - 2021.02

Aanleiding
In Malawi is de oogstzekerheid en daarmee de voedselzekerheid al jarenlang een probleem. Soms is er regelrecht sprake van een misoogst door het hele land, vaker nog zijn het vooral bepaalde streken waar onvoldoende geoogst kan worden. Deze problemen worden onder andere toegeschreven aan erosie door overbevolking en aan klimaatverandering. Door dit laatste valt de neerslag onregelmatig en zijn er perioden van droogte, maar ook overstromingen als gevolg van te overvloedige neerslag. Het klimaat is eigenlijk niet meer geschikt voor het verbouwen van mais, terwijl de Malawiërs dat wel als hoofdvoedsel gebruiken.
 
Te bieden hulp
Als er te weinig of te veel neerslag valt, waardoor de mais niet wil groeien, is er de mogelijkheid om een nagewas van zoete aardappelen te verbouwen. Deze worden voortgeplant door middel van stekken. In het warme en nog vochtige weer aan het einde van het natte seizoen groeit dit gewas snel en heb je toch nog een redelijke oogst. Het is vooral ook geschikt in laaggelegen gebieden waar voldoende vocht aanwezig is.
De interventie is heel eenvoudig: aan de getroffen boeren worden stekken van zoete aardappelen verstrekt, die ze zelf planten, verzorgen en oogsten. Na verloop van tijd kunnen de zoete aardappelen gegeten of verkocht worden. Hierdoor kan het gewas ook bijdragen aan een wat hoger gezinsinkomen. Behalve voor de aankoop van de stekken wordt de bijdrage van het GDC ook gebruikt voor het transport naar de vaak ver afgelegen dorpen.

 

Beeld: GDC

  • © hersteld hervormde kerk 2021