• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Projecten

Sulawesi

In september 2018 is het eind Sulawesi (Indonesië) weer getroffen door zware aardbevingen en een tsunami. Deze ramp heeft meer dan 1200 mensen het leven gekost. De verwoesting is groot en veel huizen en gebouwen zijn onder water gelopen of zo erg verwoest dat ze onbewoonbaar zijn. De generale diaconale commissie heeft de collecte van 14 oktober 2018 besteed aan de noodhulp die geboden wordt door stichting ZOA (klik hier voor meer informatie).

  • © hersteld hervormde kerk 2020