• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Projecten

Sulawesi

In september 2018 is het eind Sulawesi (Indonesië) weer getroffen door zware aardbevingen en een tsunami. Deze ramp heeft meer dan 1200 mensen het leven gekost. De verwoesting is groot en veel huizen en gebouwen zijn onder water gelopen of zo erg verwoest dat ze onbewoonbaar zijn. De generale diaconale commissie heeft de collecte van 14 oktober 2018 besteed aan de noodhulp die geboden wordt door stichting ZOA (klik hier voor meer informatie).

In principe zou dit project afgerond worden op 31 september 2020. Om verschillende redenen, zoals de coronamaatregelen, is er echter vertraging opgetreden, waardoor nog niet alle huizen herbouwd zijn. In de vergadering van 19-01-2021 hebben we als GDC akkoord gegeven voor zes maanden verlenging van het project zonder bijkomende kosten tot 31 maart 2021.
 

Fundatie nieuw huis

Metselen

Huizen bijna klaar

Huis klaar

Bewoonster nieuwe huis

(Foto's: ZOA)

  • © hersteld hervormde kerk 2022