• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Projecten

2021 - Nigeria

Project 2021-11

Opvang voor thuisloze kinderen

Aanleiding
Tot voor kort had de islamitische terreurgroep Boko Haram op diverse plekken in het noorden van Nigeria de macht in handen. Hoewel zij voor een groot gedeelte verdreven zijn, is de schade groot. De overheersing van Boko Haram heeft dit gebied verwoest en de bewoners in grotere armoede achtergelaten. Het noorden is voornamelijk bevolkt door moslims, christenen zijn een kleine minderheid. Vooral ex-moslims hebben in dit gebied te maken met vijandschap vanuit hun lokale omgeving. Sommigen moeten noodgedwongen onderduiken.

Daarnaast zijn nog dagelijks veel kinderen het slachtoffer van deze situatie. Kinderen blijven achter zonder vader en/of moeder, moeten voor zichzelf (leren) zorgen en hebben geen bescherming meer.

Doel/doelgroep
Kinderen die geen ouders, of geen thuis meer hebben.

Te bieden hulp
De generale diaconale commissie wil aan dit project voor 2021 financiële hulp bieden via de stichting SDOK die dit project bekostigt. SDOK doet dit via “Crisis Care Children’s Home’. Met de bijdrage van de generale diaconale commissie wordt onder andere het volgende gedaan:

In het opvanghuis wordt voor deze kinderen gezorgd. Zij ontvangen voeding, onderdak, medicijnen en traumacounseling (wanneer nodig).
Tegelijkertijd worden zij toegerust in het christelijk geloof.
Ze kunnen hier een opleiding volgen, zodat ze een vak leren en zorg kunnen dragen voor zichzelf. De meeste opleidingen hebben een relatie met de landbouw/veehouderij omdat men in een vruchtbare omgeving woont. Een deel van het benodigde voedsel wordt door de kinderen zelf verbouwd.

Wanneer het mogelijk is, wordt gekeken of kinderen na verloop van tijd weer terug naar huis kunnen. Uiteraard moet de omgeving volledig veilig en stabiel zijn. Er wordt, waar nodig, plek bij familie voor de kinderen gezocht. De staf van het Crisis Home, houdt contact met de familie en betaalt tijdelijk het schoolgeld, zodat ze ervan verzekerd zijn dat het goed gaat met de kinderen. Dit is gebaseerd op de overtuiging dat kinderen het beste kunnen opgroeien in gezinsverband, bij voorkeur bij familie.

(Bron afbeeldingen: SDOK)

  • © hersteld hervormde kerk 2024