• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Projecten

2021 - Tigray-regio (Ethiopië)

Project 2021.03

Noodhulp voor vluchtelingen uit de Tigray-regio in Ethiopië

Aanleiding
Afgelopen november brak er in de Ethiopische regio Tigray (Noord-Ethiopië) een hevige oorlog uit. Honderdduizenden mensen sloegen halsoverkop op de vlucht uit angst voor het geweld en voor het leven van tienduizenden mensen wordt gevreesd. Een ongekende humanitaire ramp… Nu de rook optrekt is er heel veel nood.

De situatie van deze vluchtelingen, die veelal naar andere regio’s of buurland Sudan vluchtten is schrijnend. De meesten hebben helemaal niets meer. Er is angst. Door het enorme aantal mensen, waaronder opvallend veel moeders en kinderen, zijn de opvangplekken overvol en is er een tekort aan alle noodzakelijke middelen.

(Bron afbeeldingen: ZOA)

De verwachting is dat de aantallen vluchtelingen komende tijd nog verder op zullen lopen. De hulp staat onder grote druk. Door tekorten aan water, voedsel en hygiëne is de nood hoog en is het risico op grootschalige besmetting met ziekten als cholera en COVID-19 groot. Hulp is dringend nodig!

ZOA en Woord en Daad (met de locale partner The Well in Action) trekken hierin gezamenlijk op, omdat we de noodhulp ter plaatse ook gezamenlijk kunnen bieden.

Te bieden hulp
Deze hulp is een vervolg op het project van ZOA dat in 2020 is begonnen.
De generale diaconale commissie wil ook aan dit vervolg project hulp bieden. Ook gezien de omvang van de ramp die steeds duidelijker en groter wordt. Met de bijdrage van de generale diaconale commissie wordt onder andere het volgende gedaan:
Vluchtelingen toegang verlenen tot levensreddende noodopvang en 1e levensbehoeften
Vluchtelingen toegang geven tot veilig drinkwater
Vluchtelingen toegang geven tot sanitaire voorzieningen en hygiene
 

  • © hersteld hervormde kerk 2022