• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Projecten

Ondergrondse kerk

Project 2021.05

Situatie
Ondergrondse kerk, de Bijbel als verboden boek en hevige vervolging vanwege het geloof in de naam van Jezus Christus: dat is de situatie van gesloten landen waar de generale diaconale commissie hulp verleent. Daarbij komen nog: tegenvallende oogsten, natuurrampen en corruptie, waardoor bijvoorbeeld de overblijvende opbrengsten van de gewassen gestolen worden.
Als gevolg van deze golven van hongersnood en ontberingen zijn christenen in de betreffende landen altijd in overlevingsmodus. Zonder onze steun kunnen ze nooit doen waartoe God hen heeft geroepen: zorgen voor de armen, de zwakken, de weduwen en de wezen en het evangelie met verloren mensen delen. Ze zijn erg ineffectief als kerk als ze alleen kunnen nadenken over voldoende voedsel en andere dagelijkse benodigdheden.
Hulp 
De generale diaconale commissie geeft daarom geld aan organisaties die in de betreffende landen werkzaam zijn en via hun kanalen voedsel en medicijnen kunnen verstrekken. 
Citaat 
“We zijn in staat om onze bediening uit te voeren met uw nauwkeurige begeleiding, liefde en steun. Uw substantiële ondersteuning is onze pijler, uitgangspunt en drijvende kracht. We haasten ons naar de uiteindelijke overwinning, het uiteindelijke doel van alle gelovigen, terwijl we ons best doen om het geloof van onze gelovigen te versterken'' 

  • © hersteld hervormde kerk 2022