• " En hetzij dat een lid lijdt,
  zo lijden al de leden mede
  "
  1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Projecten

2021 - Mozambique

Project 2021.10

Noodhulp vluchtelingen in Cabo Delgado

Aanleiding
In het noorden van Mozambique vindt een grote ramp plaats waar in Nederland weinig aandacht aan wordt gegeven. Duizenden inwoners zijn op de vlucht voor de dreiging van het extremistisch islamitisch geweld van de aan Islamitische Staat gelieerde terreurgroep Ahlu Sunnah Wa-Jama. Deze ramp komt bovenop de twee rampen waarvan de inwoners zich nog uit alle macht probeerden te herstellen: de orkanen Idai en Kenneth in 2019 en de coronapandemie.

Doel/doelgroep
De levensomstandigheden van interne vluchtelingen verbeteren door toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen, en de deelnemers ertoe aan te zetten hun gedrag te veranderen om de hygiëne te verbeteren. Er wordt op 120 gezinnen gefocused; dat zijn in totaal ongeveer 600 deelnemers (60 procent is vrouw), die opgevangen worden in 2 vluchtelingenkampen in het district Chiure. Het gemiddelde aantal personen per huishouden is ongeveer 5. De deelnemende gezinnen leven in armoede. Het zijn vooral gezinnen met alleenstaande moeders, weeskinderen, ouderen of gehandicapten.

Te bieden hulp
De generale diaconale commissie wil aan dit project financiële hulp bieden via de stichting Dorcas die werkzaam is in Mozambique. Met de bijdrage van de generale diaconale commissie wordt onder andere het volgende gedaan:

 • Het mobiliseren van de deelnemers en het creëren van bewustzijn over hygiëne.
 • Distribueren van zuiveringstabletten voor het drinkwater.
 • Training en monitoring van het juiste gebruik van de waterzuiveringsproducten.
 • Interne vluchtelingen trainen om voorlichting te geven over het toepassen van hygiëne, in het bijzonder voor vrouwen en tienermeisjes.
 • Training over het construeren van toiletten voor de deelnemende gezinnen.
 • Voorlichtingsbijeenkomsten over het toepassen van hygiëne.
 • Verspreiding van informatie over de beschermende maatregelen tegen het COVID-19-virus.
 • Het bouwen van een waterpompsysteem op zonne-energie.
 • Het distribueren van zadenpakketten en tuingereedschappen voor het aanleggen van een moestuin.

Waar vooral de nadruk op ligt zijn: relaties gebaseerd op vertrouwen en de liefde van de Heere God uitstralen boven alles. Dat is dan ook wat de toegewijde medewerkers en vrijwilligers van Dorcas in woord en daad proberen over te brengen.

(Bron afbeeldingen: Dorcas)

 • © hersteld hervormde kerk 2024