• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Projecten

2020 - Beiroet

Aan dit project heeft de GDC niet bijgedragen. Wel hebben een heel aantal Hersteld Hervormde Gemeentes daar aan bijgedragen. Daarom een korte samenvatting van het rapport:

Er zijn 6 deelprojecten uitgevoerd:

Project L20-3.1 ‘Beirut is our home’ - reparatie woningen
Dit project is gestart op de dag van de explosie en heeft gelopen tot december 2021 en is met steun van Stichting Ismaël opgezet door D. Burmawi, samen met een grote groep vrijwilligers werkend onder 500plus, een christelijke uitgeverij in Beiroet. Een groep klusjesmannen vanuit diverse protestantse gemeenten heeft (nood)reparaties verricht aan woningen van gemeenteleden en betrokkenen, waarbij ze nadrukkelijk het gesprek met de bewoners aan zijn gegaan over wat hen overkomen is, en hoe dat in het licht van Gods Woord verklaard kan worden. Dat is ook gebeurd bij bijvoorbeeld buren van deze mensen die niet tot de kerk behoren, zoals moslims,orthodoxen of maronieten. Een opmerking van een van onze contactpersonen binnen dit project in Beiroet toont de drijfveer:

'Every member of our team (also handyman who serve in our churches) is aware of the goal of our project. We can fix homes, rebuild churches, console the traumatized, however, if we fail to share the message of the Gospel then we will accomplish nothing. We will be reaching out to Muslims and traditional Christians in this project.’

Er is veel aandacht gegaan naar geestelijke zorg van de mensen. Bij niet christenen reikten ze een boekje uit met 52 vragen over het christelijk geloof. Denk daarbij over vragen over de Drie-eenheid, over de Godheid van Jezus, de zondeval en de gevolgen daarvan enz. Na afronding van het project is gestart met ‘Providence Garden’, het project onder L20-3.5.

Project L20-3.2 ‘Help via church Rev. E. Traboulsi’
Ons gebed is om een klein schakeltje te mogen zijn in Gods wijze raadsbesluiten, ook in het helpen van deze mensen in Beiroet. De inwoners van Beiroet moesten letterlijk de scherven bij elkaar vegen. Rev. Traboulsi verwoordt: "I have outlived the war from 1975-1990, but never thought we will see something like what happened with the blast”.

Ds. Traboulsi is voorganger van de Lebanon Bible Church (ook is hij namens het protestantse volksdeel lid van het Libanese parlement); daarnaast is hij als dominee ook betrokken bij een aantal andere kerken in Beiroet. Deze kerken zijn ook getroffen zijn door de explosie, en hebben steun gekregen via ons project Hulp via kerken in Beiroet. Een team onder leiding van een bouwkundig ingenieur uit de gemeente van de Lebanon Bible Church heeft ook een fors aantal mensen geholpen met reparatie aan hun huizen.

Ook hebben ze zich ingezet om het beschadigde kerkgebouw van de Armenian Evangelical Brotherhood Church in de wijk Mar Mikhael te herstellen (ds. Traboulsi gaat hier soms ook voor). De Bible BookShop bij deze kerk was flink beschadigd, zelfs het dak was ingestort; het team heeft alles keurig netjes hersteld. Stichting Ismaël heeft de renovatie van de kerk en bijbelwinkel mogelijk gemaakt.

Daarnaast is via Stichting Ismaël schade aan enkele auto’s, woningen, een noodzakelijke verhuizing en een school bekostigd uit de steun via de gemeente van ds. Traboulsi. 

L20-3.3 Restauratie pastorie Armenian Evangelical Church of Ashrafieh
Op de 3e verdieping van het administratiegebouw van de school vindt men het Pastor’s Appartement (pastorie) met een pannendak bestaande uit 5 kamers, 2 toiletten, een keuken, 3 kleine balkons en 2 kleine gangen. De gemeente is nu vacant en dus heeft er de afgelopen maanden en ook tijdens de explosie niemand in dit appartement gewoond. Een Armeense voorganger heeft het beroep naar deze gemeente aangenomen en zal medio 2021 in deze kerk bevestigd worden.

Als gevolg van de explosie van de haven van Beiroet is door UAECNE een financiële steun gevraagd aan Stichting Ismaël voor de restauratie van de beschadigde pastorie.

Situatie en behoefte
Als onderdeel van de grotere schade aan de kerkcampus (kerk, school en gerelateerde kantoren en faciliteiten), die totaal geschat wordt op minimaal $ 225.000, mogelijk meer, heeft de pastorie schade opgelopen die varieert van gebroken ramen, deuren, en een groot deel van het meubilair. De restauratiewerkzaamheden zijn in augustus 2020 al deels begonnen en zouden destijds naar verwachting eind november klaar en voltooid zijn. Echter omdat de voorganger pas in juli 2021 zal beginnen, is gekozen eerst de restauratie van de school en kerk verder aan te pakken. Vanaf mei 2021 zullen de werkzaamheden verder worden opgepakt. Badkamer pastorie, nieuw leidingwerk, tegels, vloeren.

Onze contactpersoon voor dit project is Rev. Paul Haidostian, tevens president van de Haigazian University. Hij zegt: “Ik dank God voor Zijn genade. Ondanks de vele vernielingen aan onze kerk en school en van de huizen en winkels van tientallen kerkleden in het gebied, en ondanks dat een aantal leden ernstige verwondingen hebben opgelopen, en velen een emotioneel trauma hebben, is er niemand uit onze gemeente om het leven gekomen. We bidden dat we de kerkdienst in dat getroffen gebied mogen voortzetten, zo de Heere wil.”

Via diverse publicaties zullen we over de afronding van deze werkzaamheden schrijven.

L20-3.4 Reparatie van 3 kerken via 500plus
Drie kerken waar 500plus goede contacten mee heeft, zijn geholpen door Stichting Ismaël. Hieronder volgt per kerk een overzicht van de geboden hulp, de wijze van besteding, en de situatie vóór en na de reparatie. Elk van deze kerken is door Stichting Ismaël bezocht. Hierbij is gezien hoe het herstelwerk reeds in volle gang was.

Dekwene Baptist Redeemer Church
De eerste kerk die bezocht werd, is de Dekwene Church van Pastor Gabi Obaide. Deze kerk heeft een fors aantal beschadigde ramen. Onze contactpersoon van 500plus geeft deze pastor toerusting om Gods Woord waarheidsgetrouw door te geven. Lectuur en brochures uitgegeven door 500plus zijn in de kerk aanwezig om uit te delen. Deze kerk is geholpen met het vervangen van meerdere beschadigde ruiten.

Badaro Baptist Church
De Evangelic Badaro Baptist Church is een van de oudste Baptisten gemeentes in Beirut. Dominee Tony Skaff weet zich sterk verbonden aan het reformatorische gedachtengoed; werken van Spurgeon en Owen zijn bij hem zeer geliefd. Via deze gemeente ondersteunt Stichting Ismaël ook het project om Bijbels te verspreiden in gevangenissen. Ze doen dat in de drie grote gevangenissen van Libanon, die overvol zitten. Door corona kan daar op dit moment helaas geen uitvoering aan gegeven worden.

Muren, ramen en schilderwerk zijn beschadigd; zowel op de begane grond waar de kerkzaal zich bevindt, als in de zalen boven de kerk. Hier zijn ruimtes voor o.a. Bijbelstudie en zondagschool, deze ruimtes zijn flink beschadigd. Het overgrote deel van de herstelwerkzaamheden is voltooid. Herstelwerk aan kerkzaal van de Badaro Baptist Church en eindresultaat

Bedankbericht
Dear Brothers & Sisters in Christ, On behalf of Badaro Baptist Church Pastor and Congregation, we would like to thank you and express our gratitude for your love contribution. Your donation has helped us start the reconstruction work due to the damage caused by the Beirut Port blast.
Thank you again for supporting Badaro Baptist Church.
Blessings!
Finance Committee

Mousaitbeh Baptist Church
Daarna hebben we een bezoek gebracht aan de Mousaitbeh Baptist Church van Pastor Said Deeb, te midden van een moslimwijk. Naast de kerk is ook een school, die uitgaat van deze kerk. De school wordt ook bezocht door moslim kinderen uit deze wijk, die verplicht zijn om iedere morgen de dagopening in de kerk bij te wonen. Dat doen ze soms met tegenzin, en krassen allerlei Islamteksten in de banken; ieder jaar moet de kerk de kerkbanken weer opschuren en verven. De kerk was door de explosie fors beschadigd. Tijdens ons bezoek was de renovatie in volle gang. Inmiddels mogen de kerkdiensten weer belegd worden in een met zorg uitgevoerd gerenoveerd kerkgebouw.

Bedankbericht

First, I'd like to thank you in my name, pastor Joseph's name and our Church's name for your financial support that helped us fix lots of the damages that happened to our church building because of the Beirut explosion back in 4 August 2020. Our prayers that we will be partners in the future not to rebuild destroyed properties, but to extend the kingdom of our Lord...!

Second, you'll find attached some pictures of the church building damages and other ones for the renovations that were applied. You have visited the church building earlier and have an idea what was going on.

Just a little summary of the whole renovation is shown under:
- Installed scaffolds inside the church and outside of it.
- Changed three main entrance doors.
- Fixed new glass for the whole building.
- Fixed all windows frames after being twisted by the power of the blast.
- Fixed the ceiling electricity and the whole electric installation.
- Painted the church inside and outside.
- Built some walls to replace two major entrance doors as the cost of two more doors will cost more.

Again, we are so thankful to the Lord for putting you in our way to be a blessed supporter and partner.

L20-3.5 Providence Garden
Providence Garden is een centrum dat vanaf begin 2021 operationeel is. Het is een plek waar mensen terecht kunnen voor psychologische en geestelijke zorg. Alle mensen (kinderen, echtparen, vrouwen, senioren) die iemand nodig die hen liefdevol opvangt en begeleidt wanneer ze door moeilijke situaties gaan, kunnen hier de helpende hand vinden. Het doel van dit project in Beiroet is om mensen van verschillende achtergronden te helpen en hen te leren omgaan met de moeilijkheden van het leven. Hierin staan het Evangelie en de Heere Jezus centraal, zowel in de psychologische hulp die geboden wordt als ook in de pastorale benadering. Door middel van dit project wordt geholpen om bij deze mensen vertrouwen op te bouwen en hen hoop te geven, maar zonder afhankelijkheid te ontwikkelen. Tegelijk wordt met hen het Evangelie gedeeld en het werk van Christus bekend gemaakt. Ook worden werklozen geholpen door middel van ontwikkelingstraining; het zal de deelnemers nuttige handvatten geven om een duurzaam inkomen voor hun gezin te realiseren. Ook is er een programma dat tot doel heeft echtparen te helpen om hun relaties te onderhouden of te herstellen door middel van lezingen op het gebied van psychologie en religie.

Het programma is ingedeeld in 7 onderwerpen:

1. Cursus voor echtparen
2. Ouderendagen
3. Lezingen en workshops
4. Bibliotheek
5. Verspreiding van literatuur en boeken
6. Werkbegeleiding
7. Sportacademie

Stichting Ismaël heeft besloten dit project voor langere tijd te ondersteunen, om hiermee invulling te geven aan het belangrijke thema nazorg. Via diverse publicaties zullen we t.z.t. over de voortgang van dit project schrijven.

L20-3.6 Herstel inrichting Armenian Evangelical Church of Ashrafieh
Het doel van dit deelproject is het herstellen van een deel van de inrichting van de Armenian Evangelical Church of Asrafieh. Zie voor meer achtergrond over deze gemeente de omschrijving over deelproject L20-3.3. 

Aan de kerk zelf is reeds veel herstelwerk verricht, zoals ramen, deuren, reparatie en versteviging van plafond, etc. De kosten hiervoor zijn gedragen door andere partijen. Als gevolg van de explosie in de haven, 800 meter van deze kerk vandaan, is daarnaast ook meubilair beschadigt geraakt als gevolg van rondvliegend puin en glas. Bekleding van banken, en houtwerk van de piano en avondmaalstafel zijn beschadigd. Deze schade is nog niet hersteld. Stichting Ismaël heeft onlangs toegezegd om deze herstelwerkzaamheden financieel mogelijk te maken. Via diverse publicaties zullen we over de afronding van deze werkzaamheden schrijven.

  • © hersteld hervormde kerk 2024