• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Landelijke evangelisatiedag

03 februari 2024

Landelijke evangelisatiedag

Hartelijk welkom op de landelijke evangelisatiedag op D.V. zaterdag 3 februari 2024 in de Bethelkerk te Lunteren.

Evangelisatiewerk is ten diepste een werk van de Heilige Geest. Hij zou daarvoor geen mensen hoeven te gebruiken, maar het is Gods manier om mensen in te zetten om het evangelie te delen met anderen. Op de landelijke evangelisatiedag verdiepen we ons in de tientallen werkingen van de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt in ons hart en Hij geeft ons ook de vrijmoedigheid en de bekwaamheid om naar anderen te getuigen. Dit betekent dat we geheel afhankelijk zijn van de Heilige Geest en dat we uitzien naar Zijn leiding in ons leven en in ons evangelisatiewerk. Van heler harte welkom om ons samen te bezinnen op het diepe geheim van de Heilige Geest en te bidden om Zijn werk.

Klik hier voor alle informatie.

landelijke agenda

 • © hersteld hervormde kerk 2024