• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Evangelisatiewerk in de Bijlmer

In oktober en november zijn er weer veel en diverse gesprekken gevoerd op het Bijlmerplein. 

Er is heel veel materiaal uitgedeeld, ook vooIn oktober en november zijn er weer veel en diverse gesprekken gevoerd op het Bijlmerplein. Er is heel veel materiaal uitgedeeld, ook voor kinderen. Daar hadden we speciaal materiaal voor aangeschaft en daar was veel belangstelling voor. Veel mensen nemen ook Bijbels en folders mee om zelf weer te verspreiden. Zoals een Syrische vluchteling, die een Arabische Bijbel en drie Nederlandse Bijbels meenam om uit te delen. Hij wilde ook graag wat boekjes over het Evangelie hebben. Hij was door alles wat hij meegemaakt had teleurgesteld in de islam en wilde meer weten over het christendom. Vijf jonge moslimkinderen hadden vooral interesse in onze snoeppot. Toch ontstond er een mooi gesprek over het werk van Jezus en we konden hen ook wat materiaal over het Evangelie meegeven.

Bidt u mee voor de mensen die we in de Bijlmer gesproken hebben én voor de vrijwilligers?

Voor het Evangelisatiewerk in de Bijlmer zijn we als werkgroep Kruispunt Bijlmer op zoek naar vrijwilligers. Op dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag zijn er mensen nodig die zich aan willen sluiten bij het kinderwerk onder buitenkerkelijke kinderen.

Daarnaast zijn we op zoek naar een vrijwilliger die ons kan helpen met het opzetten en bijhouden van een website.

Graag zien we reacties, voorzien van motivatie, tegemoet via info@kruispunt-bijlmer.nl.

 • © hersteld hervormde kerk 2022