• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Evangelisatiewerk in de Bijlmer

04 oktober 2019

Zowel in september als in augustus hadden we meerdere ontmoetingen in de Bijlmer met mensen die graag een Bijbel ontvingen.

We vragen uw gebed voor deze mensen opdat het Woord kracht zal doen:

 • Een Spaanse man waar we vanwege de taalbarrière niet gemakkelijk mee konden spreken wilde wel graag een Bijbel hebben;

 • Een Duits stelletje had ‘niks met de kerk’. Ze gaven aan dat ze geen Bijbel hoefden, want hun tas was te klein om een Bijbel mee te nemen. Toch hebben ze er één meegenomen.

 • Een ongelovige jongen had al langer het idee opgevat om een keer in de Bijbel te lezen. Heel dankbaar heeft hij een Bijbel in ontvangst genomen.

 • Een moslim wilde graag de Bijbel kennen en lezen.

 • Twee jonge vrouwen, de ene was Katholiek en de ander moslim, zagen het als besturing van God dat ze bij ons terecht kwamen en een Bijbel kregen. Ze hadden allerlei vragen over de hemel en de hel. Of God een leven kon verlengen enz. Het leverde een heel gesprek op waarbij de kern van het Evangelie uitgelegd mocht worden.

 • Een Rooms-Katholieke vrouw had alleen een Nieuwe Testament en was heel blij met een complete Bijbel.

Wilt u ook meehelpen in het evangelisatiewerk in de Bijlmer? Meld u aan via info@kruispunt-bijlmer.nl.

 • © hersteld hervormde kerk 2019