• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Evangelisatiewerk in de Bijlmer

Wilt u meedoen? U bent van harte welkom!

Data evangeliseren
Op de volgende data hopen we D.V. weer te evangeliseren:
- Bijlmerplein 1e en 3e zaterdag van de maand
- Annie Romeinplein 2e woensdag van de maand

Wilt u meedoen? U bent van harte welkom! Meld u aan via info@kruispunt-bijlmer.nl

Heeft u een vraag of opmerking over het evangelisatiewerk in de Bijlmer? Neem contact op door te mailen naar info@kruispunt-bijlmer.nl

Uw steun
Neem een kijkje op onze website www.kruispunt-bijlmer.nl Vergroot uw betrokkenheid! We stellen het zeer op prijs als u ons werk financieel ondersteunt! U kunt uw gift overmaken via: Rekening Nr. NL59RABO0141458070 t.n.v. Kerkelijk Bureau Herst. Herv. Kerk o.v.v. Evangelisatie Kruispunt-Bijlmer

Vrijwilligers
Voor het Evangelisatiewerk in de Bijlmer zijn we als werkgroep Kruispunt Bijlmer op zoek naar vrijwilligers. Op dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag zijn er mensen nodig die zich aan willen sluiten bij het kinderwerk onder buitenkerkelijke kinderen.
Daarnaast zijn we op zoek naar een vrijwilliger die ons kan helpen met het opzetten en bijhouden van een website.
Graag zien we reacties, voorzien van motivatie, tegemoet via info@kruispunt-bijlmer.nl.

Evangelisatieflits
Altijd blij?
Tijdens de Bijbelstudie op maandagavond bespreken we het Bijbelboek Filipenzen. Het vierde vers van hoofdstuk vier zegt dat we op elk moment blij moeten zijn. Mooi is het dan om de groep te vragen ‘hoe kun je blij zijn als het in leven tegen zit, of wanneer je ziek bent of zoals Paulus in de gevangenis zit?’ Hoe kan je blij zijn in gebrokenheid. Dan merk ik dat ze aversie hebben tegen de vaak goedkope oproepen in pinksterkringen om blij te zijn. Ze vragen zich dan echt af hoe je toch altijd blij kan zijn. Dan is het mooi om aan te geven dat je altijd blij kunt zijn omdat Christus er boven staat, regeert en Hij alles voor ons gedaan heeft en Zijn werk door gaat en we over dit leven heen om Christus wil een toekomst hebben waar alles goed zal zijn. Christenen in de Bijlmer vergeten deze stap vaak merk ik. Het is mooi om te merken bij de Bijbelstudies dat er een vaste kern ontstaat en dus een gemeente. Voor mezelf is het ook leerzaam om Bijbel te lezen met mensen vanuit diverse culturele achtergronden.

landelijke agenda

 • © hersteld hervormde kerk 2024