• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Materialen

Folder- en evangelisatiemateriaal

Om het evangelisatiewerk in uw gemeente praktisch handen en voeten te geven zijn er diverse soorten folders ontwikkeld. Ook kunt u tegen een gereduceerde prijs Bijbels, een voorbeeld Bijbelcursus, etc. bestellen Daarnaast zijn er voor diverse doelgroepen (denk hierbij aan jongeren en kinderen) weggeefboekjes en flyers beschikbaar.

Reservering Bijbelkiosk
Om evangelisatie op markten en braderieën te ondersteunen heeft de landelijke commissie evangelisatie een marktwagen ingericht als Bijbelkiosk. In deze marktwagen zijn Bijbels en evangelisatiemateriaal in bijna 50 verschillende talen voorradig.  De Bijbelkiosk is op verzoek beschikbaar voor gemeenten. De wagen is ideaal geschikt om op een markt of in het winkelcentrum in uw stad of dorp te plaatsen.

Door middel van een korte training kunnen we uw gemeente helpen om dit ook in uw stad of dorp te gaan opzetten. De wagen is voorzien van een paar duidelijke Bijbelteksten. Hierdoor fungeert de wagen al als een evangelisatiefolder. De aanwezigheid van de wagen geeft vaak al aanleiding tot gesprekken over het geloof. Vanuit de Bijbelkiosk kunt u evangelisatiemateriaal uitdelen en gesprekken aangaan met passanten.

Wilt u gebruik van de wagen maken of meer informatie hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Keuze van een folder
Wanneer u als gemeentelid of evangelisatiecommissie een folderactie wilt houden is het goed om rekening te houden met de samenstelling van de wijk waar u de folders uitdeelt. Wonen er bijvoorbeeld allochtonen, gezinnen, jonge of oudere mensen? Dan kunt u de keuze van een folder hierop afstemmen. 

 • © hersteld hervormde kerk 2024