• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Materialen

Evangelisatiemateriaal

Door de toenemende vraag lopen de kosten voor de aanschaf en het beheer van het materiaal op. Daarnaast wordt met regelmaat de vraag gesteld of er contactgegevens toegevoegd kunnen worden aan de folders. Dit laatste is alleen mogelijk tegen een vergoeding.

Om gemeenten goed van dienst te kunnen blijven zijn en om tegelijkertijd de kosten beheersbaar te houden, is gekozen om vanaf 1 februari 2017 te gaan werken met een nieuwe werkwijze. Van alle folders kunt u een pfd-drukbestand opvragen via de bestelwebsite om af laten drukken bij een drukkerij naar keuze. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw huisdrukker voor de kerkbode. Op internet zijn er diverse (goedkope) drukkers te vinden. Het kerkelijk bureau werkt voor de ontwikkeling van evangelisatiefolders samen met drukkerij AMV (Lunteren). Daarnaast zijn er contacten met drukkerij Verloop (Alblasserdam, www.verloop.nl). De contacten met deze drukkers zijn goed en ook hier kunt u uw folders laten drukken.

Ga hier naar de bestelwebsite!

 • © hersteld hervormde kerk 2024