• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Materialen

Boeken

Als je niet meer kunt zwijgen!
Liefde tot God, is liefde tot je naaste

Een boek over evangelisatie en Jezus volgen. Met veel tips, ideeën en ervaringen.
Jan-Dirk Liefting

Klik hier om het boek in te downloaden of mail naar evangelisatie@hhk.nl en we sturen het boek kosteloos naar u toe.

Het zout der aarde

Graag beveelt de commissie evangelisatie u het boek 'Het zout der aarde' aan.

Dr. Peter Masters is sinds 1970 predikant van de Metropolitan Tabernacle in Londen, de kerk van C.H. Spurgeon, die bekend staat om de nadruk die wordt gelegd op evangelisatie. Het boek is voor €10.95 excl. verzendkosten te koop via evangelisatie@hhk.nl

 • © hersteld hervormde kerk 2022