• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Materialen

Kinderevangelisatie- methode BIJ DE HAND

In de kinderevangelisatiemethode BIJ DE HAND is ervoor gekozen om steeds volgens een vaste structuur te werken, zodat ervoor zowel de kinderen als de medewerkers duidelijk is wat de onderdelen van de club zijn. Iedere les is uitgewerkt vanuit de kerngedachte. Dit is de rode lijn door de hele les heen.

Om de boodschap van een les te ondersteunen, is er ondersteunend materiaal beschikbaar wat gedownload kan worden. Denk hierbij aan kleurplaten, afbeeldingen enzovoorts. In de lessenseries wordt hiernaar verwezen.

Daarnaast zijn er een aantal algemene voorbeelddocumenten beschikbaar. Denk hierbij aan een plan van aanpak voor het starten van een kinderclub, een opzet voor een verslag et cetera.

De lessenseries en de toerustingsdelen zijn te bestellen via evangelisatie@hhk.nl

NIEUW! Tweedaagse kinderevangelisatiecursus. Meer informatie kunt op deze pagina  vinden. 

Opzetten kinderevangelisatie

2. Plan van aanpak kinderevangelisatie
3.1 Takenlijst
3.2 Administratie namen, adressen en aanwezigheid
3.3 Beloningsysteem: stickerblad
3.4 Beloningsysteem: administratie
3.5 Blanco formulier verslag kinderclub
3.6 Blanco formulier verslag straatwerk
3.7 Contactlijst
3.8 Ophaallijst
3.9 Overzicht_ouderbezoeken
4. Voorbeeld uitnodigingen


NT01 Rondom Jezus
NT01.01 Visuele ondersteuning 1
NT01.02 Visuele ondersteuning 2
NT01.A02 Bijbeltekst Johannes 1:34- A3
NT01.A03 - A04 - A05 Bijbeltekst Johannes 1:34 - A4 bladen
NT01.A06 Werkje - duif jonge kinderen
NT01.A07 Werkje - duif oudere kinderen
NT01.B01-B02- B03 Werkje verzoeking I-III
NT01.C01 Wie volg jij?
NT01.C02- C03- C04 Afbeeldingen bij Markus 1:17
NT01.D01 Werkje boekrol 


NT02 Leven van Jezus
NT02.01 visuele ondersteuning 1
NT02.02 visuele ondersteuning 2
NT02.A01 bijbeltekst Johannes 3: 16_1
NT02.A02 bijbeltekst Johannes 3: 16_2
NT02.A03 werkje glas in lood
NT02.A04 werkje raamhanger
NT02.C01 werkje opstanding
NT02.D01 - D02 - D03 intro naar de hemel
NT02.D04 bijbeltekst handelingen 16
NT02.D05 werkje schilderijlijst
NT02.Do6 werkje wolkenmobile
NT02.E01 werkje windmobile

 

OT01 In het begin
OT01.001a Hoofdthema 'In het begin' 1
OT01.001b Hoofdthema 'In het begin' 2
OT01.001c Hoofdthema 'In het begin' 3
OT01.A01 Handelingen 4:24 met visuele ondersteuning
OT01.Ao2 Cirkel voor een wereldbol
OT01.Bo1 Handelingen 4:24 grote letter 1
OT01.Bo1 Handelingen 4:24 grote letter 2
OT01.Bo1 Handelingen 4:24 grote letter 3
OT01.Bo2 Voorkant draaischijf van de scheppingsdagen
OT01.Bo3 Achterkant draaischijf van de scheppingsdagen
OT01.Bo4 Getallen 1 t/m7
OT01.Co1 Plaat van een leeuw bij een lam
OT01.C02 Platen van de gebrokenheid van de schepping
OT01.Co3 Kruin van een boom
OT01.C04 Boomstam
OT01.Co5 Slang
OT01.C06 Drieluik schepping-zondeval-verlossing
OT01.D01 Tijger
OT01.D02 Tijger die een prooi vangt
OT01.D03 Spreuken 8: 17b met visuele ondersteuning
OT01.D04 Verzoenkaart
OT01.E01 Foto van een regenboog
OT01.E02 Puzzel van Spreuken 8:17b
OT01.E03 Bouwplaats ark en de dieren (jonge kinderen)
OT01.Eo4 Bouwplaats ark (oudere kinderen)

 

TN01 Bidden, spreken tot God
TN01.01a Woordweb
TN01.01b Naamkaartjes
TN01.A01 Bijbeltekst Psalm 81:11 met visuele ondersteuning
TN01.A02 Foto van een kind dat pijn heeft
TN01.A03 Foto van een kind met een mooi cadeau
TN01.A04 Draaischijf tekening voorkant
TN01.A05 Draaischijf gebed achterkant
TN01.A06 Deurhanger? TN01.B01 Foto's van gouden koets, koninklijke mantel, kroon, troon en paleis
TN01.B02 Bijbeltekst Psalm 81:11 groot
TN01.B03 Kleur- en knutselplaat Mozes bij het braambos
TN01.C01 – Bijbeltekst met visuele ondersteuning
TN01.D01 – Afbeelding van ‘de hand van het gebed’
TN01.D02 – Legpuzzel van Matthéüs 7:7
TN01.D03 – Tekening van een hand
TN01.D04 – Bijbeltekst Matthéüs 7:7 voor in de hand
TN01.D05 – Handlettering van de Bijbeltekst Matthéüs 7:7
TN01.E01 – Picto’s van Matthéüs 7:7
TN01.E02 - knutselwerkje vogel

 • © hersteld hervormde kerk 2024