• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Kennisbank

Voorbeeldstatuten oprichting evangelisatiecommissie
Wilt u als kerkenraad een evangelisatiecommissie oprichten? Er zijn voorbeeldstatuten beschikbaar, die kunt gebruiken hierbij en ook naar eigen inzicht kunt aanpassen. Het document is te downloaden op de website.

Evangelisatie als taak van de gemeente
Ieder christen persoonlijk maar ook een gemeente is geroepen om het evangelisatiewerk ter hand te nemen. Het belangrijkste motief is dat we gehoorzaam dienen te zijn aan het bevel van Christus, gegeven aan Zijn Kerk. In het document ‘evangelisatie als taak van de gemeente’ kunt u meer over bovenstaande lezen.

Download hele document
Download samenvatting

Website zien en geloven
De website is bedoeld voor mensen die weinig of niets van het christelijke geloof afweten. U kunt hier een voorbeeldkerkbodebericht downloaden waarmee u het bestaan van de website onder de aandacht kunt brengen.

 

 • © hersteld hervormde kerk 2023