• " En Hij zeide tot
    hen: Gaat heen in
    de gehele wereld,
    predikt het Evangelie
    aan alle kreaturen. "
    Markus 16 vers 15
  • " En in Zijn Naam
    gepredikt worden
    bekering en vergeving der
    zonden, onder alle volken,
    beginnende van Jeruzalem.
    En gij zijt getuigen van
    deze dingen. "
    Lukas 24 vers 47 en 48
  • " Jezus dan zeide wederom
    tot hen: Vrede zij ulieden,
    gelijkerwijs Mij de Vader
    gezonden heeft, zende
    Ik ook ulieden. "
    Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

filter nieuwsberichten

Nieuws

  • 20 jul, 2024

    Folderen Den Helder

    De kinderevangelisatie in Den Helder hoopt dit jaar weer een VakantieBijbelWeek (VBW) te organiseren. Om zoveel mogelijk...

    lees meer
    20 jul2024
  • 29 mei, 2024

    Benoeming bureaumanager

    Het breed moderamen van de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk heeft per 1 juni 2024 dhr. J.A.G. (Arjan) Vos uit...

    lees meer
    29 mei2024
  • 03 apr, 2024

    Oproep HHG Haarlem

    D.V. zaterdag 29 juni is er een samenkomst namens de HHG Haarlem in de remonstrantse kerk, Wilhelminastraat 22 te Haarlem....

    lees meer
    03 apr2024
  • 21 mrt, 2024

    Van cursus naar opleiding

    Interesse in de opleiding evangelist?

    lees meer
    21 mrt2024
  • Evangelisatiewerk in de Bijlmer

    Wilt u meedoen? U bent van harte welkom!

    lees meer
  • 03 feb, 2024

    Landelijke evangelisatiedag

    Landelijke evangelisatiedag

    lees meer
    03 feb2024
  • 27 sep, 2023

    Anderstalig materiaal

    Op de bestelwebsite kunt u aan de linkerkant het kopje ‘Anderstalig materiaal’ vinden.  

    lees meer
    27 sep2023
  • 10 jan, 2023

    Kleurkaarten

    Kleurkaarten voor kinderevangelisatie

    lees meer
    10 jan2023
  • 27 jun, 2022

    Folder | Waarom zou ik bidden?

    Nieuwe folder: 'Waarom zou ik bidden?'

    lees meer
    27 jun2022
  • 16 aug, 2021

    Nieuwe website - zien en geloven

    De website zien en geloven heeft een nieuwe lay-out!

    lees meer
    16 aug2021
  • 09 feb, 2021

    Hemelvaartsfolder

    Nieuwe folder over de Hemelvaart van de Heere Jezus.

    lees meer
    09 feb2021
  • Toerusting voor VakantieBijbelWeek

    Organiseert uw gemeente aan het einde van de zomervakantie een VakantieBijbelWeek? Prachtig! 

    lees meer

landelijke agenda

filter
nieuwsberichten

  • © hersteld hervormde kerk 2024