• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

filter nieuwsberichten

Nieuws

 • 04 okt, 2019

  Evangelisatiewerk in de Bijlmer

  Zowel in september als in augustus hadden we meerdere ontmoetingen in de Bijlmer met mensen die graag een Bijbel ontvingen.

  lees meer
  04 okt2019
 • Toerusting voor VakantieBijbelWeek

  Organiseert uw gemeente aan het einde van de zomervakantie een VakantieBijbelWeek? Prachtig! 

  lees meer
 • 24 mei, 2019

  VakantieBijbelWeek Den Helder

  De kinderevangelisatie in Den Helder hoopt ook dit jaar weer een VakantieBijbelWeek (VBW) te organiseren. 

  lees meer
  24 mei2019
 • 24 dec, 2018

  Landelijke evangelisatiedag

  Op D.V. zaterdag 9 februari 2019 vindt weer de Evangelisatiedag plaats. De dag wordt gehouden in de Bethelkerk in Lunteren.

  lees meer
  24 dec2018
 • 03 dec, 2018

  Werkgroep Digitale Media zoekt nieuwe leden

  Vanwege het vertrek van een aantal leden, is de werkgroep Digitale Media op zoek naar versterking.  

  lees meer
  03 dec2018
 • 24 jul, 2018

  Evangelisatiewerk in de Bijlmer

  In juni en juli zijn er opnieuw veel gesprekken geweest op het Bijlmerplein. 

  lees meer
  24 jul2018

filter
nieuwsberichten

 • © hersteld hervormde kerk 2019