• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

filter nieuwsberichten

Nieuws

 • 30 apr, 2018

  Impressie van de jaarlijkse terugkomdag cursus evangelisatie

  Op zaterdagmorgen 14 april jl. was de jaarlijkse terugkomdag van de cursus evangelisatie in Veenendaal.

  lees meer
  30 apr2018
 • 19 mrt, 2018

  Evangelisatiewerk in de Bijlmer

  De afgelopen maanden mocht het evangelisatiewerk in de Bijlmer voortgang hebben. Er zijn weer vele gesprekken gevoerd. 

  lees meer
  19 mrt2018
 • 06 mrt, 2018

  Evangelisatiemateriaal voor een markt

  Voor evangelisatie op een markt is een pakket ontwikkeld dat gebruikt kan worden voor de aankleding van de kraam. Het...

  lees meer
  06 mrt2018
 • 22 feb, 2018

  Toerusting op maat

  In deze bericht informeren wij u over toerustingsmogelijkheden door de commissie evangelisatie.

  lees meer
  22 feb2018
 • 20 feb, 2018

  Gezocht: vrijwilligster kinderevangelisatie Den Helder

  Onze vrijwilligster voor het kinderevangelisatiewerk, zal ons, in het voorjaar, wegens verhuizing naar een andere plaats,...

  lees meer
  20 feb2018
 • 13 feb, 2018

  Terugblik evangelisatiedag 2018

  Op  zaterdag 10 februari werd de landelijke evangelisatiedag gehouden in het nieuwe kerkgebouw van de Hersteld Hervormde...

  lees meer
  13 feb2018
 • 12 feb, 2018

  Boek ‘Het zout der aarde’ – dr. P. Masters

  Graag beveelt de commissie evangelisatie u het boek ‘Het zout der Aarde’ aan. 

  lees meer
  12 feb2018
 • 12 feb, 2018

  Evangelisatie cursus 2018/2019 - Genemuiden

  Wie herkent het niet? Regelmatig een verlangen hebben om het Evangelie uit te dragen, maar toch telkens zoveel schroom te...

  lees meer
  12 feb2018
 • Website Zien en Geloven als contactmogelijkheid

  Al een paar jaar bestaat de evangelisatiewebsite www.zien-en-geloven.nl. Deze website richt zich op mensen die weinig of niets...

  lees meer
 • Cursus evangelisatie 2018-2019 in Genemuiden en Veenendaal

  Wie herkent het niet? Regelmatig een verlangen hebben om het Evangelie uit te dragen, maar toch telkens zoveel schroom te...

  lees meer

filter
nieuwsberichten

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: