• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

filter nieuwsberichten

Nieuws

 • 11 jan, 2021

  Landelijke Evangelisatiedag D.V. medio september 2021

  Het Evangelie doorgeven kan iedereen! (of je nu dominee, arts of gewoon gemeentelid bent)   Let op: I.v.m....

  lees meer
  11 jan2021
 • Evangelisatiewerk in de Bijlmer

  In oktober en november zijn er weer veel en diverse gesprekken gevoerd op het Bijlmerplein. 

  lees meer
 • Toerusting voor VakantieBijbelWeek

  Organiseert uw gemeente aan het einde van de zomervakantie een VakantieBijbelWeek? Prachtig! 

  lees meer
 • 24 jul, 2018

  Evangelisatiewerk in de Bijlmer

  In juni en juli zijn er opnieuw veel gesprekken geweest op het Bijlmerplein. 

  lees meer
  24 jul2018

filter
nieuwsberichten

 • © hersteld hervormde kerk 2021