• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Folder | Waarom zou ik bidden?

27 juni 2022

Nieuwe folder: 'Waarom zou ik bidden?'

'Waarom zou ik bidden? Deze vraag kom je in- en buiten de kerk tegen. In de nieuwste evangelisatiefolder worden verschillende antwoorden gegeven op deze vraag:
1. Omdat we God nodig hebben.
2. Omdat bidden helpt.
3. Omdat God een bidder nooit afwijst.
4. Omdat God je Zijn Zoon wil geven.

Deze folder gaat specifiek over het gebed. Dat maakt hem in het bijzonder geschikt om uit te delen rondom bid- en dankdagen. Maar tegelijk wordt ingegaan op een vraag die het hele jaar door actueel is. U kunt deze folder bestellen via de bestelwebsite (nummer 1415).'

 

 

landelijke agenda

 • © hersteld hervormde kerk 2024