• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Evangelisatiedag

Evangelisatiedag 16 oktober 2021

Het Evangelie doorgeven kan iedereen!

of je nu dominee, arts of gewoon gemeentelid bent


Ons land seculariseert snel. Het percentage Nederlanders bijvoorbeeld dat niet weet wat de christelijke feestdagen inhouden, wordt steeds groter. Evangeliseren is dringend nodig (en nog mogelijk) in Nederland!! 

Evangeliseren is mooi werk. We merken gelukkig dat het verlangen om te evangeliseren in vele harten leeft, maar om de daad bij het woord te voegen is iets anders. Zomaar wildvreemde mensen aanspreken op straat, met je collega’s een gesprek aangaan over het geloof in de kantine op het werk etc., dat vinden de meeste christenen best lastig. Daar moet je toch wel bijzondere talenten en/of roeping voor hebben. Is dit zo? Welke dan? Hoe gaan ervaren evangelisten hier mee om? Wat kunnen we van hen leren? We hopen dat van hen te horen en hier met elkaar over na te denken op de evangelisatiedag D.V. 16 oktober  2021.

Hier alvast een voorproefje van de hoofdlezing:
 ‘De dominee als evangelist’ – waarom zou jij naar zo’n lezing luisteren? Je vraagt je misschien wel eens af hoe je een evangelist kunt zijn, want, tja, predikant ben je niet... toch?... Ik geloof dat een predikant voor dezelfde vragen staat als een ander gemeentelid. Want we zijn onderdeel van een christelijke gemeente, en staan toch allebei midden in de wereld. Is onze eerste roeping nu in de kerk of in de wereld? En: hoe kunnen die twee kanten elkaar versterken? Wat kun je in de wereld leren voor de kerk, en wat kun je in de kerk leren voor je taak in de wereld? Ik kan het ook anders zeggen. Het is niet alleen de vraag wat een evangelist kan leren van een predikant. Het is ook de vraag, wat een predikant kan leren van een evangelist! Dus... nodig je predikant eens uit om mee te gaan! Niet alleen naar de Landelijke Evangelisatiedag, maar vooral de straat op. Als je tenminste de straat op moet om de wereld te bereiken. Want over die vraag zal het ook gaan. En over de kernvraag in alles: Wie is God voor je en wat betekent Zijn Woord voor je?

Gor Khatchikyan (arts) verzorgt de eerste interactieve lezing: Evangeliseren in coronatijd.
Gor is inmiddels een bekende arts. Op Youtube zijn diverse filmpjes van hem te vinden. Klik hier voor het interview met het RD en op deze pagina kunt u nog meer over hem lezen.


Hier alvast een voorproefje van de tweede interactieve lezing: Een evangelisatiegesprek beginnen in het dagelijks leven.
Je komt in je dagelijks leven nogal eens mensen tegen die niet in Jezus Christus geloven. Je wilt graag het evangelie delen, maar weet niet goed hoe je een gesprek kunt beginnen. Wellicht evangeliseer je al en loop je tegen vragen aan. Met behulp van een aantal Bijbelteksten en stellingen wil ik samen met jou op een interactieve manier nadenken over de praktijk van evangeliseren in het dagelijks leven. Hierbij word je opgeroepen mee te denken over de vraag hoe we de grote boodschap van onze Koning kunnen meedelen aan een wereld die deze Koning niet kent. 

 

 

Evangelisatiedag 2020

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2021