• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Evangelisatiedag

Evangelisatiedag

De landelijke evangelisatiedag van 2023 werd gehouden op zaterdag 4 februari in de Bethelkerk te Lunteren. Het thema voor de dag was: Word jíj geleid door de Heilige Geest?

Naast de hoofdlezing van prof. dr. W. van Vlastuin over 'Evangelisatie en het werk van de Heilige Geest, een diepgaande bezining' konden er twee workshops gevolgd worden.

De landelijke evangelisatiedag in 2024 wordt gehouden op D.V. zaterdag 3 februari.

Hieronder kunt u de dag van 2023 terugkijken.

 

Evangelisatiedag 2023

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2023