• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Evangelisatiedag

Evangelisatiedag

De landelijke evangelisatiedag van 2024 wordt gehouden op D.V. zaterdag 3 februari  in de Bethelkerk in Lunteren.

Het thema van de dag is:
De veelkleurigheid van het werk van de Heilige Geest.
Hoe vervult Hij jou dat je overloopt?

Hoofdlezing
Door prof. dr. W. van Vlastuin
Een vervolg op de lezing van vorig jaar waarin de 30 activiteiten van de Heilige Geest in het Nieuwe Testament verder worden uitgewerkt.

 

Evangelisatiedag 2023

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2023