• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Evangelisatiedag

Evangelisatiedag

De Landelijke evangelisatiedag van 2023 wordt gehouden op D.V. zaterdag 4 februari 2023 in de Bethelkerk te Lunteren. Het thema voor de dag is: Word jìj geleid door de Heilige Geest?

Klik hier voor het programma.

Evangelisatiedag 2022

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2022