• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Evangelisatiedag

Terugkijken Evangelisatiedag 2022Evangelisatiedag HHK: Waar blijft de vrijmoedigheid?

Vrijmoedigheid en volharding zijn allebei nodig in het evangelisatiewerk. „Je kunt je vrijmoedigheid kwijtraken, maar ook weer terugkrijgen.”
In de Bethelkerk in Lunteren had zaterdag de jaarlijkse, landelijke evangelisatiedag van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) plaats. De bijeenkomst was
georganiseerd door de commissie evangelisatie van de HHK. Het thema was ”Vrijmoedig getuigen”. Ds. T. A. Bakker, predikant van de hersteld hervormde gemeente in Nieuwe-Tonge, sprak over het woord ”vrijmoedigheid” in het laatste vers van Handelingen 28.

Lees hier het hele artikel in het Reformatorisch Dagblad  van 28  mei 2022.

 

 • © hersteld hervormde kerk 2023