• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Toerusting voor VakantieBijbelWeek

Organiseert uw gemeente aan het einde van de zomervakantie een VakantieBijbelWeek? Prachtig! 

U bent misschien nog druk bezig met het organiseren van deze dagen. Mist u dat bij de voorbereiding van deze dagen een helpende hand in de vorm van voorlichting en toerusting? Dan kunt u een beroep doen op de toeruster binnen de Hersteld Hervormde Kerk die zich speciaal richt op kinderevangelisatiewerk. Heeft u interesse en wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op via evangelisatie@hhk.nl of bel naar: 0318-505541. We hopen u van dienst te kunnen zijn!

landelijke agenda

 • © hersteld hervormde kerk 2024