• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Hemelvaartsfolder

09 februari 2021

Nieuwe folder over de Hemelvaart van de Heere Jezus.

Christenen ervaren dat het waar is wat er in de Bijbel staat: ook al zien ze Jezus niet, ze geloven wel in Hem, ze houden van Hem en Hij is bij hen! Hoe belangrijk is het dat ook anderen dit mogen ontdekken, dat Jezus Christus na Zijn opstanding en Hemelvaart nog steeds leeft. Hij is niet meer fysiek hier op aarde, maar Hij kan wonen in ons hart zodat we Zijn aanwezigheid kunnen ervaren en het eeuwige leven ontvangen. En wat is het belangrijk dat mensen zelf dit in de Bijbel kunnen lezen, onderzoeken en begrijpen. Zodat ze zelf gaan erkennen dat de Bijbel écht waar is! Daarom is het al een hele tijd mogelijk om Bijbels aan te schaffen via de website van de Hersteld Hervormde Kerk. Deze Bijbels zijn goedkoop en makkelijk uit te delen. U kunt kiezen uit een hele Bijbel of alleen het Nieuwe Testament. Wij willen u wijzen op de mogelijkheid om rondom het heilsfeit van Hemelvaart Bijbels uit te delen. Hiervoor is een speciale folder ontwikkeld waarin gewezen wordt op het wonder om Jezus persoonlijk te kunnen ervaren in het hart. U kunt deze folder bestellen via de via de bestelwebsite (nummer 1163).

landelijke agenda

 • © hersteld hervormde kerk 2024