• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

We zoeken jou!

06 april 2021

Altijd al iets willen betekenen voor evangelisatie? Dan is dit je kans.

De werkgroep digitale media is op zoek naar versterking. We zoeken jonge mensen die hart hebben voor evangelisatie en zich in willen zetten om onze naasten (digitaal) te bereiken met het Evangelie. Hoe dat er concreet uitziet? Je plaatst posts op social media, helpt mee bij het opzetten van een digitale Bijbelcursus en je bent medeverantwoordelijk voor het bijhouden van de nieuwe website. Het kost je ongeveer een uur in de week. Heb je interesse? Neem dan contact op met jouwvraag@zien-en-geloven.nl.

 • © hersteld hervormde kerk 2021