• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Anderstalig materiaal

27 september 2023

Op de bestelwebsite kunt u aan de linkerkant het kopje ‘Anderstalig materiaal’ vinden.  

Inmiddels zijn hier drie kaarten te vinden. Een kaart voor Kerst, voor Goede Vrijdag en voor Pasen. We hopen over een poosje in deze serie ook nog kaarten aan te bieden voor Pinksteren en Hemelvaart en daarnaast een folder voor Halloween. We hopen dat deze vertalingen voorzien in de behoefte om mensen die geen of moeilijk Nederlands spreken te kunnen bereiken met het Evangelie.

U kunt deze kaarten bestellen via de website: https://folder-en-evangelisatiemateriaal.nl.


landelijke agenda

 • © hersteld hervormde kerk 2024