• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Kleurkaarten

10 januari 2023

Kleurklaten voor kinderevangelisatie

Via de bestelwebsite zijn kleurkaarten verkrijgbaar om te gebruiken voor kinderevangelisatie. Er zijn drie blokken met kleurkaarten beschikbaar voor de prijs van slechts €1,00 per blok met 12 kaarten. De kaarten zijn beschikbaar gesteld door de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS). Klik hier welke thema’s in de drie blokken zijn te vinden.

 • © hersteld hervormde kerk 2023