• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Toerusting

Kinderevangelisatiecursus

Wilt u als gemeente een kinder- en/of tienerclub opstarten of bent u daar al mee gestart, maar leeft er onder de vrijwilligers behoefte aan verdieping, extra  praktische informatie, hulp bij bepaalde onderdelen, dan is er voor u gemeente een ‘cursus-op-maat’ beschikbaar. 

 

Onze cursus bestaat uit twee avonden (of in overleg twee zaterdagmorgens).Tijdens de eerste bijeenkomst staan we stil bij de ‘kunst van het vertellen’, de structuur en opbouw van de vertelling, de centrale waarheid, hoe je de vertelling kunt aanpassen aan de verschillende leeftijden in de groep. Waaruit bestaat een goede voorbereiding? Waarom vertellen we aan de kinderen uit de Bijbel? We kijken ook hoe we de buitenkerkelijke doelgroep kunnen bereiken. Hoe ziet God het kind en wat betekent dat?

Vervolgens geven we een praktische invulling vanuit de kinderevangelisatie in Den Helder. Hoe verloopt zo’n kinderevangelisatiemiddag. Waar moet opgelet worden? Hoe leer je een Bijbeltekst aan? Welke verwerkingsmogelijkheden zijn er? Bidden met onkerkelijke kinderen, waar moet je opletten? Welke visuele hulpmiddelen? Hoe houd je op een prettige manier orde? Hoe ga je om met kinderen met diverse achtergronden? (Bijvoorbeeld moslimkinderen)

Voor de tweede bijeenkomst is er de mogelijkheid specifieke wensen of thema’s aan te dragen.

Ook bestaat er de mogelijkheid voor een vertelcursus voor beginners. Cursusleiders met een ruime ervaring kunnen beginners helpen over een drempel heen te komen.  Als er behoefte aan is, kan er ook gebruik gemaakt worden van video-interactie-begeleiding. Dan wordt samen gekeken naar wat verbale en non-verbale communicatie tijdens het vertellen met de luisteraar doet.

Kosten: Aan de cursus-op-maat zijn geen kosten verbonden. Wel vragen we van de gemeente die uitnodigt een vrijwillige bijdrage in de kosten.
Aanvullende informatie: Aaltje Spiker (aspiker@kliksafe.nl of 06 38 06 43 22) en Ben van der Starre (0317-616444)
Opgave: via het kerkelijk bureau, evangelisatie@hhk.nl / 0318-505541

 

HHG IJSSELMUIDEN
D.V. 11 en 18 juni 2022
9.00 - 12.30 uur

 

 

 

 

 
 • © hersteld hervormde kerk 2022