• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Toerusting

Verdiepingscursus

In veel gemeenten hebben we de verkorte cursus evangelisatie gegeven. Uiteraard zijn we bereid om deze cursus nog een keer te geven met een nieuwe groep. Dit jaar bieden we voor het eerst een verdiepingscursus aan, die gevolgd kan worden, na de verkorte cursus. Deze verdiepingscursus bestaat uit ongeveer vijf bijeenkomsten. Tijdens deze cursus gaan we dieper in op de communicatie, het gesprek met de Islam, het gesprek met de postmoderne mens, we denken na hoe we atheïsten kunnen bereiken, maar ook de apatheïsten die het allemaal niet belangrijk vinden. Natuurlijk gaan we ook praktisch aan de slag. Uiteraard is in deze verdiepingscursus maatwerk mogelijk omdat we beseffen dat elke gemeente een eigen context heeft. Download hier het cursusboek!

 

 • © hersteld hervormde kerk 2024