• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Materialen

Bijbelcursus

Afbeelding      

Titel                                                           

Download                  

De Brugcursus

Bijlage voor cursusleiders

Download

Download


Bestellingen kunnen gedaan worden per e-mail op het volgende adres: evangelisatie@hhk.nl Giften ter ondersteuning van ons werk zijn welkom op IBAN: NL59RABO0141458070 t.n.v. Evangelisatie HHK te Veenendaal.   

landelijke agenda

 • © hersteld hervormde kerk 2024