• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Folderdag VBW Oosterhout

05 juli 2024

Nadat in oktober 2023 inloophuis Oosterhart geopend is in Oosterhout, zal er deze zomer voor het eerst een VakantieBijbelWeek (VBW) georganiseerd worden. 

Deze staat gepland op D.V. 13 tot en met 15 augustus. Om zoveel mogelijk kinderen uit te nodigen voor de VBW wordt op D.V. 10 augustus een folderdag georganiseerd. Wilt u helpen om de uitnodigingsflyers in Oosterhout huis-aan-huis te verspreiden? 

De folderdag begint om 10 uur en zal om 15 uur weer afgesloten worden. Start- en ontmoetingspunt zijn inloophuis Oosterhart, Keiweg 16b in Oosterhout. 

Wilt u meedoen? Dan is het fijn als u zich aanmeldt via fdejong@oosterhart.nl.

Gedenkt u deze folderdag en VakantieBijbelWeek ook in uw gebed? Opdat ook de kinderen in Oosterhout geraakt mogen worden door het Evangelie. 

landelijke agenda

 • © hersteld hervormde kerk 2024