• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Evangelisatie-inloopmiddag HHG Schiedam

06 februari 2023

Op D.V. zaterdag 11 maart 2023 organiseert de HHG te Schiedam een evangelisatie-inloopmiddag. 

Op D.V. zaterdag 11 maart 2023 organiseert de HHG te Schiedam een evangelisatie inloopmiddag. Deze middag is bedoeld om belangstellenden van andere gemeenten kennis te laten maken met onze evangelisatie projecten: Open Samenkomst, Lectuurkraam, Bijbelcursus, Goed Nieuws Club, Missionair Werk en het project Deuren Open.  Op de evangelisatie inloopmiddag geven we de bezoeker een inkijkje in de praktijk. Vanuit elk project zijn er vrijwilligers aanwezig die uitleg kunnen geven en vragen kunnen beantwoorden. Ook zullen een aantal mensen uit de evangelisatie doelgroep aanwezig zijn.

Omdat we elkaar in het evangelisatiewerk hard nodig hebben, biedt deze middag ook de gelegenheid om elkaar te stimuleren en te bemoedigen, om de opdracht van de Heere Jezus in de praktijk te brengen: "Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen"

Zaterdag 11 maart tussen 14.00 uur en 16.30 uur

Adres: Lange Nieuwstraat 61, 3111 AE Schiedam

 • © hersteld hervormde kerk 2023