• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Nieuws en brochures

Brochures

Handreikingen

Algemeen - met uitleg over diaconaat in de Bijbel en (praktische) informatie over diaconale zaken
Bestemming diaconale collecten
Inwerken van en overdracht aan nieuwe diakenen
Het opstellen van een diaconaal beleidsplan
WMO: checklist voor diaconieën, december 2014
Adviezen voor het opzetten van mantelzorgondersteuning
Handreiking 'diaconaal gemeente zijn'
Protocol financiële ondersteuning theologiestudenten
Handreiking CDC en CDV
Notitie diaconaat vanuit de kerk in de samenleving
Handreiking diaconale werkvakanties
Handreiking diaconaat in tijden van inflatie

Brochures
Brochure 'Op bezoek'
Brochure 'Diaconaat voor en door jongeren' 
Brochure richtlijnen voor het geven van financiële ondersteuning
Voorbeelddocument voor het bijhouden van hulpvragen van gemeenteleden
Voorbeeldverklaring voor toestemming van gegevensdeling 

Overig

Lijst diaconale organisaties in binnen- en buitenland
Voorbeeldpresentatie werkzaamheden diaconie
Voorbeeldhandboek diaconie
Webinars HHK

Toerustingsdagen

Ieder jaar wordt op twee locaties een landelijke toerustingsdag voor diakenen georganiseerd.
De toespraken van de toerustingsdagen worden in brochurevorm uitgegeven. Elke nieuwe brochure wordt gratis verstrekt aan alle diaconieën. Hieronder kunt u een aantal van deze documenten downloaden.

Dienen in tijden van inflatie (2023)
Powerpointpresentatie - dhr. T. Kolsters en mw. C. van der Vlist (SchuldHulpMaatje landelijk)
Powerpointpresentatie - mw. S. Veldhuizen (IDH Schuldhulp Renswoude-Scherpenzeel-Woudenberg)
Powerpointpresentatie - GDC
Lezing door mw. S. Veldhuizen
Brochure toerustingsdag 2023 

Dienen wereldwijd - Wat kan de diaconie betekenen voor vluchtelingen en noodhulp? (2022)
Lezing stichting Woord en Daad door dhr. R. van Everdingen en dhr. D. van den Noort
Lezing stichting Gave door mw. J. Berg en mw. A. Eenkhoorn
Brochure toerustingsdag 2022

Dienen vanuit de kerk in de samenleving  - Diaconaat buiten de kerkelijke gemeente (2021)

Powerpointpresentatie - C. van Breugel (buurtpastor bij Hart voor West te Rotterdam)
Powerpointpresentatie - E. ten Hove (coördinator bij stichting Ontmoeting voor het project Thuis in Zuid te Ede)
Powerpointpresentatie - Jan van de Kamp
Lezing door dhr. C. van Breugel
Lezing door mw. E. ten Hove
Brochure toerustingsdag 2021

Hoe dienen als diaken? - Gemeenteleden met beperkingen en gemeenteleden met gaven (2020)
Powerpointpresentatie - ds. J.R. van Vugt
Powerpointpresentatie - diaken T.J. Alderliesten
Powerpointpresentatie - Jan van de Kamp 
Lezing door dhr. T.J. Alderliesten
Lezing door ds. J.R. van Vught
Brochure toerustingsdag 2020

Dienen bij verslavingszorg (2019)
Brochure 
Powerpointpresentatie
Inleiding over Johannes 8: 31-47
Lezing door Sjacco van Iwaarden, verslavingsarts bij De Hoop

Dienend signaleren (2018)
Brochure
Rectificatie adresgegevens: Stichting Schuilplaats, Kerkewijk 115, 3904 JA, Veenendaal
Inleiding over Johannes 5 : 1-15
Lezing door Bernadine Pater, psychosociaal hulpverlener bij stichting Schuilplaats en Harm Rebel.

Dienend hulpverlenen (2017) - Hoe kunt u als diaken eraan bijdragen dat identiteitsgebonden zorg voor gemeenteleden toegankelijk blijft?
Brochure
Inleiding over  Lukas 5:17-26
Lezing door dhr. N. Gerritsen, wethouder te Putten

Dienen in een diaconale gemeente (2016)  (over het diakenambt en het ambt aller gelovigen)
Brochure
Presentatie
Casussen
Uitleg over gastopvang

Dienen bij verbogen leed (2015) (huiselijk geweld en seksueel misbruik)
Inleiding over Genesis 4:1-16
Lezing door dhr. M. van Sligtenhorst
Dienen of deelnemen (2014) (de rol van de diaconie in de participatiemaatschappij)
Inleiding over Lukas 10: 25-37.
Lezing door dhr. G. Gerritsen, wethouder te Putten
Dienen in crisistijd (2013)
Inleiding over Lukas 11:3Lezing door dhr. P. Schalk, Reformatorische Maatschappelijke Unie
Hoe dienen in inzamelen en uitdelen? (2012)
Inleiding over 1 Petrus 4:10-11
Lezingen door dhr. J. ten Klooster en dhr. A.P. van Wageningen
Dient de overheid!? (2011)
Inleiding over Romeinen 13:1-7
Lezingen door mr. C. G. Van der Staaij en prof. dr. E. Dijkgraaf vanuit de landelijke politiek en door dhr. H. Akkerman en dhr. N. Gerritsen vanuit de gemeentelijke politiek
Laten dienen (2010)
Inleiding over Filippensen 2:1-18
Lezing: Hulp bij psychosociale nood, door dhr. H. van Groningen, Stichting De Vluchtheuvel
Dienen in ondersteunen (2009)
Inleiding over Mattheüs 18:23-35
Lezing: Schuldhulppreventie
Dienen in de praktijk (2008)
Inleiding over Exodus 35:4-29
Lezing: Thuishulp vanuit diaconale bewogenheid, of noodzaak?, door mevr. E.W. Sonnenberg, door dhr. J. Van Delden en dhr. G. Mulder, Stichting Christelijke Schuldhulppreventie
Vrijwillig dienen (2007)
Inleiding over Lukas 10:38-42
Lezing: Praktische aspecten van het diaconaal bezoekwerk, door dhr. A. Heystek
Tot dienen geroepen (2006)
Inleiding over Lukas 10:25-37
Lezing: WMO en kerk, door dhr. F.J. Tollenaar
Dienen, onze zorg ....?! (2005)
Inleiding over Mattheüs 25:31-46
Lezing: Ontwikkelingen in de zorg, door dr. J.J. Polder

  • © hersteld hervormde kerk 2024