• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Nieuws en brochures

HiP is de beste

HiP IS DE BESTE!

Vrijwilligers uit de HHK in Ede helpen buurtbewoners door bemiddeling van HiP

De ouders van een meisje dat door een val op haar knie niet zelf naar school kan fietsen, vragen hulp via HiP Ede. ‘Is er iemand die twee weken lang haar van en naar school wil brengen?’ De familie heeft het niet breed en ziet geen andere mogelijkheden. Ella, helpdeskmedewerker van HiP Ede weet dit meisje te koppelen aan een hulpbieder uit de HHG te Ede. De reactie van de ouders is hartverwarmend. Hoewel hun Nederlands nog niet al te best is, krijgt Ella een bericht met: HiP IS DE BESTE.

Ella Marchal is sinds anderhalf jaar helpdeskmedewerker van HiP in Ede. HiP staat voor Hulp in de Praktijk en wil op lokaal niveau hulpvragers zonder beschikbaar netwerk, koppelen aan christenen die graag iets voor hun naasten willen betekenen. In Ede werkt HiP onder het diaconaal platform waar 20 lokale kerken bij zijn aangesloten.

Ella is lid van de Hersteld Hervormde Gemeente in Ede, ze is daar actief in het kinderwerk en maakt schoon. Haar man Daniël is kerkvoogd. Naast haar bezigheden in de kerk werkt ze in de thuiszorg en schenkt zij op woensdagochtenden koffie in de Elskampflat. Ella vertelt enthousiast over haar bezigheden: ‘Daarnaast hebben we een klushuis in Renkum, daar zijn we al vijf jaar in bezig. Maar we willen niet dat het ten koste gaat van andere dingen, dus het schiet eigenlijk niet zo op’. Ella vindt het belangrijk om betaald werk en vrijwilligerswerk in balans te houden en is zelfs minder gaan werken om als vrijwilliger bij HiP aan de slag te gaan. ‘Ik voel mij niet goed als ik voor mijzelf bezig ben. De woorden van de Heere Jezus na de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan spreken mij enorm aan: Ga heen en doe gij desgelijks’.  

Hoe ben je bij HiP terecht gekomen?

‘De contactpersoon van onze kerk heeft mij in contact gebracht met HiP en vervolgens heb ik gereageerd op een oproep vanuit het diaconaal platform in het kerkblad voor helpdeskmedewerker. Nadat ik ben ingewerkt in het systeem dat hulpvragers kan koppelen aan hulpaanbieders, heb ik een brief gestuurd naar alle aangesloten kerken om meer hulpaanbieders te vinden. Dit zodat HiP meer bekend kan worden in de kerken maar ook zodat we meer vrijwilligers vinden om de hulpvragen te beantwoorden. Ondertussen ben ik heel trots op mijn eigen kerk, waarin veel hulpbieders zitten’.

HiP legt contact met kerken, zelfs als één kerk in een woonplaats met HiP aan de slag wil, kan er al gestart worden. De landelijke helpdesk ondersteunt in deze startfase, wanneer er meerdere kerken aansluiten kan er naar een eigen helpdesk toegewerkt worden. In elke plaats gaat dit weer anders. Samenwerken met HiP is een prachtige manier voor kerken om zichtbaar te worden in de wijk en zich bewust te worden van de nood in de buurt en barmhartigheid te tonen. Tevens zorgt het voor verbinding, niet alleen tussen individuen maar ook tussen kerken en diaconale organisaties.

Waarom zou ik mij aanmelden bij HiP?

Ella legt uit: ‘Meewerken met HiP is een verrijking van jezelf omdat je thuis komt bij een onbekende en van veel betekenis kunt zijn. Dit stemt tot nadenken, je wordt een onderdeel van mensen die elkaar graag helpen en zo gebruikt in Gods koninkrijk. Ik ben zelf geïnspireerd door de uitspraak van een dominee: ‘Laat Christus schitteren in je leven’ en dat gun ik iedereen. Het kan spannend zijn omdat mensen misschien vragen gaan stellen over je geloof maar je komt daar sterker weer uit’.

Over het algemeen gaat het bij HiP om de kleinere klussen, een lampje ophangen, een kapotte wc-bril vervangen of iemand helpen met de boodschappen. Een vrijwilliger die zich aanmeldt, kan aangeven op welk gebied hij of zij wil gaan helpen. Daarvoor zijn er drie categorieën: vervoer, zoals het voorbeeld in de inleiding, praktische hulp of sociale hulp. Bij de laatste categorie valt te denken aan taalmaatjes voor mensen die nog maar kort in Nederland zijn of koffie drinken met eenzame ouderen. De vrijwilliger is niets verplicht, ook al staat hij geregistreerd. Hij kan per keer ja of nee zeggen. Daarbij probeert HiP mensen aan elkaar te matchen die bij elkaar in de buurt wonen, dat is de meest natuurlijke manier en zo komen ze elkaar later nog eens tegen in de supermarkt.

‘Sinds een jaar heeft HiP ook een app voor hulpbieders, zo kan het gebeuren dat wanneer ik een hulpvraag online zet, deze heel snel via de app wordt beantwoord, terwijl ik er niemand voor heb benaderd’.

Laura Dijkhuizen

(Mieke Roodbeen, foto’s)

  • © hersteld hervormde kerk 2022