• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Nieuws en brochures

Initiatief Diaconaal Loket Zeist

Een praktisch voorbeeld van ‘zorgen voor elkaar’


Sinds 1 januari 2015 worden verschillende zorgtaken niet meer of niet meer automatisch uitgevoerd. Het volle gewicht ligt nu op de eigen kracht van de burger en zijn sociale omgeving. Dit betekent: zelfredzaamheid en zorgen voor elkaar. Maar hoe organiseer je dit?


Inschakelen van ‘eigen’ kring
Het inschakelen van de sociale kring van burgers is een van de belangrijkste manieren waarop gemeenten denken te kunnen bezuinigen op professionele zorg. Mensen moeten eerst een beroep doen op partner, familie, vrienden of buren. Pas daarna komt mogelijk de professionele hulp in beeld. Het kabinet wil dat mensen langer thuis wonen en meer zelf doen. Dit vraagt dus steeds meer inzet van mantelzorgers en vrijwilligers.

Diaconaat in een nieuwe jas
De verzorgingsstaat is overgegaan in een ‘participatiesamenleving’: samen zorgen dat iedereen kan meedoen. Ook de komst van vele vluchtelingen naar Nederland vraagt om aandacht. In deze nieuwe situatie krijgt het diaconaat een nieuwe taak. Ook is er het toenemende probleem van eenzaamheid. Dat opent de weg naar ervaren zinloosheid en een toenemende wens tot levensbeëindiging. Intussen is de kerk niet meer de vanzelfsprekend een vindplaats voor antwoorden en ondersteuning. Het domein van zorg en welzijn wordt complex en vraagt om een nieuwe ordening.

Initiatief Diaconaal Loket Zeist
In deze context past het project Diaconaal Loket Zeist (DLZ). Met het initiatief willen kerken en christelijke instellingen in Zeist sociale en financiële problemen in de regio gezamenlijk aanpakken. Bij het loket kunnen mensen terecht die geen ondersteuning kunnen krijgen van bijvoorbeeld het WMO-loket.

Het DLZ verenigt de diaconieën van de plaatselijke kerken. De Gereformeerde Gemeente, de Christelijke Gereformeerde kerk en de PKN participeren allen in het initiatief. Ook diverse christelijke zorgorganisaties maken deel uit van het DLZ. Verder wordt er samengewerkt met de NPV, wijk-inloophuizen van Kerk en Samenleving en de stichting ‘Als kanker je raakt’. Ook zijn er gesprekken met ouderenorganisaties, jeugd- en de schuldhulpverlening en zo meer. De burgerlijke gemeente Zeist is DLZ ook bijzonder van dienst in het opzetten van het initiatief. Het DLZ verstevigt zo zijn plaats binnen het gehele sociale netwerk in Zeist.

De stichting DLZ wil vanuit christelijke liefde in nauwe samenwerking en afstemming met de diaconieën van kerken en kerkgemeenschappen mensen te helpen. Daarbij kent de stichting geen beperkingen ten aanzien van de zorgvraag en de levensvisie van de zorgvrager. De intentie is om een sluitend aanbod van noodzakelijke zorg en ondersteuning te garanderen.

Coördinatie vrijwillige hulp
De betrokken deelnemers geven aan wat ze voor het project kunnen betekenen. Belangrijk is ook dat die vrijwillige hulp die geven wordt bij DLZ goed wordt gecoördineerd. Daarom is er door DLZ een coördinator benoemd die contact onderhoudt met de coördinatoren van de verschillende kerken.

Wat kunnen vrijwilligers onder leiding van de coördinator bij wijze van voorbeeld zoal doen?
- Binnenshuis orde op zaken stellen
- Nagaan welke vrijwillige hulp moet worden ingezet: huis, tuin, boodschappen en dergelijke
- Eventueel vervoer naar huisarts, fysiotherapeut, ziekenhuis en dergelijke
- Signaleren of misschien professionele hulp nodig is: zorg, welzijn, administratie en dergelijke
- Ervaring rapporteren aan de coördinator
- Veelvoorkomende problemen (bijvoorbeeld financiële) signaleren: die kunnen een bredere beleidsmatige oplossing nodig maken.

Vanuit deelnemende kerken is er een college van ambassadeurs van het DLZ. Het DLZ wil een coördinerende rol vervullen in de beoogde christelijk geïnspireerde zorg in Zeist. Ook zijn er voldoende fondsen geworven voor de aanstelling van een parttime coördinator en de huur van een ruimte, gelegen in het centrum van Zeist, op het marktplein en naast de bibliotheek.

In ons achterhoofd
De nieuwe situatie vraagt van de diaconie steeds meer en steeds concreter organisatietalent en ondersteuning. In ons achterhoofd of hart staat: “Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus” (Gal. 6: 2). Met liefde vanuit het hart komen alle dingen in beweging. Barmhartigheid is in praktijk gebrachte liefde. Liefde is de vervulling van de wet (Gal. 5: 14 | Lev. 19: 18 | Matth. 22: 19 | Mark. 12: 31 | Jak. 2: 8) en het geloof werkt door de liefde (Rom. 13: 8-10 | Gal. 5: 6 | 1 Thess. 1: 3).

Barmhartigheid is de kern van het diaconaat. Barmhartigheid is de levenshouding. En één van de werken van barmhartigheid is de zorg en aandacht voor medemensen. Zo is ook deze cirkel rond. Wilt u hierin in uw gemeente iets betekenen?

Meer informatie over het project is te vinden op de website www.diaconaalloketzeist.nl

dr. R. Seldenrijk

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022