• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Nieuws en brochures

Jongeren bezoeken eenzame ouderen

Een korte impressie van het bezoekwerk in de HHG Waarder-Driebruggen

Bertus Hoogendoorn (19 jaar) uit Driebruggen kan het iedere jongere aanraden: ‘Het is echt de moeite waard om bij een oudere uit de gemeente op bezoek te gaan’. Samen met een vriend ging hij twee keer op bezoek bij een alleenstaande oudere uit zijn gemeente. ‘Ik zag hem alleen in de kerk zitten en kende hem verder niet. Maar nu hebben we echt met elkaar gesproken. Hij vond het erg fijn dat we bij hem op bezoek kwamen.’

Bertus volgt een studie aan het Wellant College en helpt in zijn vrije tijd vaak mee bij zijn ouders op de boerderij. Ook is hij een enthousiast lid van het JV-bestuur. ‘Tijdens de vorige bestuursvergadering is besproken dat we graag weer ouderen uit de gemeenten willen laten bezoeken door JV-leden, want zij zijn vaak eenzaam’, vertelt Bertus. Om ervoor te zorgen dat niemand overgeslagen wordt, houdt het bestuur een lijst bij wie waar is geweest.

Waar het gesprek over gaat, is elke keer weer anders. Bertus: ‘Mijn vriend en ik probeerden vooral de gastheer aan het woord te laten en hem te laten delen wat hij kwijt wilde.’ Het mooiste vindt Bertus dat ouderen het erg waarderen als je op bezoek komt. ‘Ze laten echt merken dat je welkom bent en dat ze het gezellig vinden. De meeste ouderen die een bezoek krijgen zijn alleenstaand, wat eenzaamheid met zich meebrengt.’

Bertus vindt het voor jongeren de moeite waard om ouderen te bezoeken: ‘Oudere mensen hebben veel levenservaring waar je wat van op kunt steken. Het is een soort maatschappelijke stage: Je leert er enorm veel van!’

De meeste bezoeken worden gedaan door jongeren die al wat langer op de jeugdvereniging zitten. Om nieuwe JV-leden ook enthousiast te maken, stimuleert het bestuur om eerst samen met een JV-lid die al weleens op bezoek geweest is, op pad gaan. Verplicht is het ouderenbezoek niet, een jongere moet het zelf ook leuk vinden om te doen.

Een eerste bezoek blijft altijd wel spannend volgens Bertus. ‘Wat ga je vragen, hoe zal het gaan?’  Desondanks vond hij het een waardevolle ervaring. ‘Het is echt heel mooi om te doen, ik heb al wel weer zin in het volgende bezoek!’

Foto: Opening van het winterwerk van de Hersteld Hervormde Gemeente Waarder-Driebruggen.

Een leidinggevende aan het woord
Sinds 2013 is Hanny van Holst leidinggevende van de jeugdvereniging van de Hersteld Hervormde Gemeente Waarder-Driebruggen. ‘Het idee om ouderen, en vooral de alleenstaanden, in onze gemeente te bezoeken is in 2013 ontstaan’, vertelt ze. Zowel de vrijwilligersdienst als de JV-leiding vonden het een mooi initiatief om zo jong en oud met elkaar te verbinden en van elkaar te leren.

‘Samen met de coördinator van de vrijwilligersdienst hebben wij als leidinggevenden gekeken hoe we dit het beste konden oppakken. De coördinator van de vrijwilligersdienst heeft met ouderen uit de gemeente overlegd of zij het op prijs stellen om bezoek te ontvangen. De ouderen uit de gemeenten reageerden zonder uitzondering positief. Vervolgens heeft de coördinator de namen aan ons doorgegeven en wij hebben als JV-leiding de jongeren laten kiezen naar wie ze wilden gaan. De jongeren gaan in tweetallen op bezoek.’

De ervaringen tot nu toe zijn positief. Hanny van Holst: ‘Ouderen vinden het heel leuk om jongeren op bezoek te krijgen. Wel blijkt het in de praktijk wel eens lastig te zijn om consequent de ouderen te blijven bezoeken. Na een mooie start zijn er het afgelopen jaar minder bezoeken geweest. De laatste vergadering van het bestuur hebben we daarom besloten om het initiatief weer nieuw leven in te blazen. Dus er gaat nu weer een nieuwe generatie op bezoek bij onze ouderen!’

Tips voor leidinggevenden
Overleg met de diaconie wat de plannen zijn m.b.t. het bezoekwerk en vraag om ideeën voor de uitvoering.
- Maak een leidinggevende én een jongere verantwoordelijk voor het coördineren van de ouderenbezoeken. Door een jongere te betrekken leert hij/zij verantwoordelijkheid te dragen binnen de gemeente. Daarnaast kan hij/zij gemakkelijker de andere jongeren aanmoedigen om te gaan bezoeken.
- Deze leidinggevende is contactpersoon voor de ouderen in de gemeente en deze jongere is contactpersoon voor de bezoekende JV-leden. Stel een bezoekrooster vast, zodat jongeren weten hoe vaak ze op pad mogen en ouderen weten hoe vaak ze bezoek kunnen verwachten.
- Als je gemeente een vrijwilligersdienst heeft, stem het bezoekrooster met hen af.
- Reserveer een gedeelte van de eerste JV-avond van het jaar om te bespreken hoe je als jongeren het bezoekwerk aanpakt. Wat zeg je wel en wat vraag je niet? Waar willen ouderen graag over spreken? Welke omgangsvormen hanteer je? Enzovoorts.
- Laat jongeren in tweetallen op bezoek gaan. Deze tweetallen bestaan uit een ouder JV-lid die al vaak op pad is geweest en een jonger JV-lid die van het oudere JV-lid leert hoe het moet.
- Probeer regelmatig in de wandelgangen te peilen hoe het bezoekwerk de jongeren en ouderen bevalt.
- Zet op de agenda van de bestuursvergaderingen het punt ‘Bezoekwerk’.
Bid op de JV-avonden of de Heere het bezoekwerk wil zegenen.

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022