Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Cursus Bijbelse Toerusting

22 juni 2024

Hebt u vragen over de geloofsleer? Wilt u samen met anderen de Bijbel bestuderen? Voelt u de noodzaak om toegerust te worden? Dan is deze cursus beslist iets voor u.

Waarom toerusting?

De kerk in Nederland komt steeds meer aan de rand van de samenleving te staan. De ruimte om christen te zijn lijkt kleiner te worden. En christelijke opvattingen worden steeds minder begrepen. Daarom is wapening en toerusting nodig. Alleen zó kunnen we antwoorden bieden op vragen die de samenleving stelt.

Ook voor ons persoonlijk leven is het van belang om toegerust te worden. Het is nodig om te weten waar wij staan en wat de fundamenten zijn van het geloof. Om te leren wie wij zijn voor God en Wie Hij wil zijn voor ons. Daarom wil deze cursus Bijbelse toerusting geven. Hierin zullen we luisteren naar het Woord van God en zaken die daarmee te maken hebben. Zo kan het een middel zijn om samen na te denken over dat Woord en over de betekenis die dit heeft voor ons persoonlijk leven.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in het Woord van God en toegerust wil worden met Bijbelse kennis. Geïnteresseerde gemeenteleden maar ook ambtsdragers zijn van harte welkom. Zeker ook degenen die een vervolg zoeken op de belijdeniscatechese worden uitgenodigd. Mensen van alle leeftijden doen mee aan de cursus. Bijzondere voorkennis is niet vereist.

Hebt u vragen over de geloofsleer? Wilt u samen met anderen de Bijbel bestuderen? Voelt u de noodzaak om toegerust te worden? Dan is deze cursus beslist iets voor u.

Waar?

De cursus wordt op zaterdagmorgen gegeven in Elspeet. Bij voldoende belangstelling bestaat de mogelijkheid om nog een cursuslocatie in het Westen van het land te starten.

Aanmelden?

Verdere informatie is te vinden op de website. U kunt daar de uitgebreide cursusbrochure downloaden. Ook kunt u zich daar aanmelden voor de cursus.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau, De Vendelier 51-D, 3905 PC  Veenendaal, 0318-505541,  administratieCBT@hhk.nl.

Agenda

Bekijk de kerkagenda

  • © hersteld hervormde kerk 2024