• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Preekoefeningen

11 september 2023

Regelmatig worden er preekoefeningen gehouden door onze theologiestudenten. 

Het is mogelijk een deel van zo´n avond bij te wonen. Het eerste gedeelte (van 19.00 -20.00 uur) is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Aan het eind van dit eerste deel krijgen de aanwezigen de gelegenheid opmerkingen te maken, waarmee de predikator (= degene, die de preek houdt) en wellicht ook andere studenten hun voordeel kunnen doen.
Wilt u een preekoefening van een van onze theologiestudenten bijwonen? Noteer onderstaande data in de agenda.

Datum

Locatie

Student

D.V. 20 september 2023

Ichthuskerk te Soest

H. van der Schans

D.V. 25 oktober 2023

Ichthuskerk te Soest

Feike Geusebroek

D.V. 22 november 2023

Ichthuskerk te Soest

Kees Legemaat

D.V. 13 december 2023

Bethelkerk te Lunteren

Johan Kooistra

D.V. 14 februari 2024

Bethelkerk te Lunteren

H. van der Schans

D.V. 20 maart 2024

Brugkerk te Veenendaal

Feike Geusebroek

D.V. 17 april 2024

Brugkerk te Veenendaal

Kees Legemaat

D.V. 15 mei 2024

Bethelkerk te Lunteren

Johan Kooistra

 

landelijke agenda

Zomerconferentie en opening academisch jaar 2023-2024

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2024