• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Opening academisch jaar 2022-2023 Hersteld Hervormd Seminarie

14 juni 2022

D.V. vrijdagavond 2 september 2022 A.D. is de opening van het nieuwe academische jaar. We willen als studenten en docenten de Heere bidden om Zijn zegen over het nieuwe jaar.

Dr. B.A. Zuiddam zal een meditatie verzorgen. Dr. P.C. Hoek hoopt vervolgens een lezing te houden over ‘Met een laatste ernst: pastoraat in het licht van de eeuwigheid’. Dit onderwerp sluit aan op het thema van de HHS-conferentie, die begin september gehouden wordt, dat luidt: ‘Ernst van de prediking: een zaak van leven en dood!’ 

We willen die avond ook kennismaken met de nieuwe eerstejaarsstudenten. Met het oog hierop worden studenten die dit jaar hopen te starten met de studie theologie aan het Hersteld Hervormd Seminarie hartelijk uitgenodigd voor deze bijeenkomst. De nieuwe eerstejaarsstudenten worden gevraagd zich aan te melden voor de jaaropening bij dr. P.C. Hoek, pc.hoek@kpnmail.nl.
 
 
Datum:  D.V. vrijdag 2 september 2022 A.D.
Tijd:        19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur)
Plaats: Kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente te Lunteren,
                 De Haverkamp 1, 6741 PM Lunteren
 
Belangstellenden en betrokkenen zijn van harte uitgenodigd. 
 
Graag tot ziens!
 
 
 

landelijke agenda

Zomerconferentie en opening academisch jaar 2023-2024

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2024