• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Open dag Hersteld Hervormde Seminarium

23 januari 2023

D.V. 3 juni 2023

Op D.V. 3 juni 2023 hoopt het HHS  een open dag te houden op de VU te Amsterdam.
U en jij krijgen een inkijkje in het HHS en de actualiteit van de theologie die daar wordt bedreven.
Meer info volgt. Houd de website in de gaten!

 • © hersteld hervormde kerk 2023