• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Open dag Hersteld Hervormde Seminarium

23 januari 2023

D.V. 3 juni 2023

Op D.V. 3 juni 2023 hoopt het HHS  een open dag te houden op de VU te Amsterdam.
U en jij krijgen een inkijkje in het HHS en de actualiteit van de theologie die daar wordt bedreven.
Meer info volgt. Houd de website in de gaten!

landelijke agenda

Zomerconferentie en opening academisch jaar 2023-2024

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2024