• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Dagje meelopen..?

04 april 2024

De tijd van beslissen en inschrijven voor een vervolgopleiding komt alweer dichterbij. 

Misschien overweeg jij om de theologieopleiding aan het Hersteld Hervormd Seminarie, gevestigd bij de Vrije Universiteit Amsterdam, te gaan volgen. In dat geval is deze uitnodiging van belang!

Het Hersteld Hervormd Seminarie biedt aanstaande studenten namelijk de mogelijkheid om op D.V. woensdag 17 april een middag mee te lopen aan het seminarie en colleges te volgen bij prof. dr. W. van Vlastuin en dr. P.C. Hoek. Uiteraard zijn ook belangstellenden die nog niet definitief besloten hebben om per 1 september de theologieopleiding aan het Seminarie te gaan volgen van harte welkom.

Tevens organiseert de VU-faculteit op diezelfde dag een voorlichtingsavond voor aankomende studenten (zie https://vu.nl/nl/agenda/2024/open-avond-religie-en-theologie-17-april-overtuiging-met-impact).

Belangstellenden voor de colleges van het seminarie kunnen zich melden bij de studiecoördinator van het seminarie: dr. P.C. Hoek,  email pc.hoek@kpnmail.nl; telefoon 0341-496750.

Van harte welkom!

landelijke agenda

Zomerconferentie en opening academisch jaar 2023-2024

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2024