• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Aankomend eerstejaars student?

14 juni 2021

Wil je gaan studeren aan het Hersteld Hervormd Seminarie? Dan is dit een belangrijk bericht voor jou!

Studenten, die dit jaar hopen te starten met de studie theologie aan het Hersteld Hervormd Seminarie, moeten zich aanmelden via studielink. Zij dienen zich ook op te geven bij de studiecoördinator, dr. P.C. Hoek (pc.hoek@kpnmail.nl); hij zal hen voorzien van nadere informatie over het seminarie en over de opening van het academisch jaar, die op D.V. vrijdag 3 september 2021 A.D. gehouden wordt te Elspeet (voor meer info, klik hier).

De nieuwe studenten worden van harte aangemoedigd om deel te nemen aan de Conferentie, die begin september gehouden wordt (voor meer info, klik hier). Zij worden vriendelijk verzocht hun deelname uiterlijk D.V. vrijdag 16 juli 2021 door te geven aan dr. Hoek.

 

 • © hersteld hervormde kerk 2022