• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

4 maart presentatie hertaling Willem Teellinck, Soliloquium. Een mystieke oefening in verlangen

15 februari 2021

Op D.V. 4 maart 2021 organiseert het ReCePP, samen met het Titus Brandsma Instituut en BerneMedia de online presentatie van de hertaling van het boek 'Soliloquium.  Een mystieke oefening in verlangen'.  Soliloquium, dat in 1628 geschreven is door Willem Teellinck, is opnieuw vertaald door Thom Mertens en ingeleid door Herman Westerink.

In 1628 schreef Willem Teellinck zijn Soliloquium (Alleenspraak), een mystieke tekst in de traditie van middeleeuwse ‘alleenspraken van de ziel’. Centraal in de tekst staat het diepe en hartstochtelijke verlangen van een zondaar naar een ontmoeting met Christus als bruidegom en zaligmaker, en naar zekerheid van uitverkiezing. Soliloquium is een prachtig voorbeeld van een calvinistische mystieke tekst, geschreven in gepassioneerde en rijke taal. Deze nieuwe vertaling stelt deze bijzondere mystieke tekst opnieuw ter beschikking en legt hem open voor een geïnteresseerd publiek.

Programma online boekpresentatie:

- Welkom door uitgever Philippe van Heusden
- Dr. Herman Westerink, Het Soliloquium als mystieke tekst
- Dr. Jan van de Kamp, Teellinck: een wending naar het individu?
- Discussie

Aanmelden is verplicht.
Na aanmelding ontvangt u de Zoom-link waarmee u toegang heeft tot de online presentatie.

Meer informatie over deze bijeenkomst treft u hier aan.

 

landelijke agenda

Zomerconferentie en opening academisch jaar 2023-2024

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2024