Meer over Publicaties

Kerkelijk jaarboek 2019

Door velen wordt uitgezien naar de verschijning van het jaarboek 2019 van de Hersteld Hervormde Kerk, omdat het prettig is om weer over de actuele gegevens te beschikken. U kunt het kerkelijk jaarboek nu voordelig aanschaffen! De prijs bij voorintekening is € 7,50. Na 1 juni a.s. is de prijs vastgesteld op € 8,95. Als we het jaarboek naar u toesturen, brengen we verzendkosten in rekening. 

In verband met de nieuwe wetgeving rondom persoonsgegevens verstrekken wij het jaarboek alleen aan particulieren. Voor boekhandels is het niet meer mogelijk om het jaarboek in te kopen. 

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit