vrouwenbond

Meer over Regio's

Verslagen Regiobijeenkomsten West

 

Verslag regioavond classis west 21 april 2015

 

Op 21 april mochten we voor de 9e keer samenkomen met de vrouwen verenigingen van de Hersteld Hervormde Kerk van de Classis West op een regio-avond in de Elimkerk in Waddinxveen. Ds. RW Mulder uit Leerbroek hield een lezing over “Zijn de Hersteld Hervormde vrouwen de diaconessen van de 21e eeuw?” Wat is een diacones? Iemand die vanuit een bijzondere levensroeping zich inzet voor de naaste. Het woord diacones is te vertalen met diaken. Bijbels gezien is er geen diakenambt voor vrouwen. Maar wel als diacones in het ambt aller gelovigen. Vrouwen hebben degelijk in de gemeente een cruciale plaats, als dienaressen een grote plaats. Petrus geeft onderwijs in 1 Petrus 4 : 10 Een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelve aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. Een iegelijk, ook vrouwen.  Bent u zich bewust dat u wordt aangesproken door 1 Petrus 4 : 10? U hebt allemaal gaven ontvangen, de een meer, de ander minder, maar dat is voor God niet van belang. Gods Woord zegt het. Het is onze opdracht om niet voor onszelf te leven. We zijn geschapen met een doel en roeping. Hoe kan ik dienen? Nooit zonder Jezus. Zijn leven is getekend door dienen, dat ging zover tot in den dood. Moeten we niet dagelijks kracht zoeken in Hem? Het kan niet anders dan in het zien op Jezus dat u vrucht gaat dragen. Geworteld in Hem en vrucht dragend uit Hem.  Augustinus zegt: Christenen moeten altijd getuigen, desnoods met woorden. Als de verbinding met Christus er is, wil je ook getuigen. Men ziet wie je ben! Diacones is roeping van elke christenvrouw. Waar zijn de diaconessen? De diacones van vroeger is misschien de vrijwilliger van vandaag. Wilt u het zijn? Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij geherbergd. Matthéüs 25 : 35b. Goed te doen aan allen, niet alleen aan huisgenoten des geloofs. Zaliger te geven, dan te ontvangen. Vrijwilliger die dient uit Christus, zonder te willen presteren. Zou u met de aan u geschonken gaven, uit de van Hem geschonken kracht willen dienen? Het gaat wel jezelf kosten. Om te dienen met de kracht die God u schonk.

Na de pauze en de beantwoording van de vragen zingen we Psalm 108:1 en gaat Ds. Mulder ons voor in dankgebed.

G. de Jager-van de Pol

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: