vrouwenbond

Meer over Bestuur

Landelijk bestuur

 

Binnen het landelijke bestuur zijn de taken als volgt verdeeld:

Eerste presidente
N. Schalkoort-Zijderveld
nschalkoort@solcon.nl


Tweede presidente
A. Rijken-Ubak
a.rijken-ubak@solcon.nl
(vragen over ZODK, Bijbelstudieboekjes en website)
 

Eerste secretaresse
P. Joppe-de Waard
pjoppe@hhk.nl
(algemene vragen en berichten)

 

 

Tweede secretaresse
J.A. Coster-Heijstek
jacoster@hhk.nl
(eventuele wijzigingen in het bestuur)

 

Eerste penningmeesteresse
W.G. van Vlastuin-Wiersma
wgvanvlastuinwiersma@gmail.com

 

Tweede penningmeesteresse
A.C. van Ark-van de Steeg
jvanark@solcon.nl


Algemeen adjunct
T. van Klinken-van Heijkop
tvanklinken@hhk.nl

 

 

 

 

IBAN NL39 INGB 0005 6808 99 t.n.v. Hersteld Hervormde Vrouwenbond (HHV) te Wezep

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022