vrouwenbond

Meer over Bijbelst.boekjes

Bijbelst.boekjes

De Bijbelstudieboekjes over het leven van Mozes en over het Bijbelboek Esther zijn nog verkrijgbaar!

U kunt ze bestellen bij mw. A. Rijken-Ubak

mail: a.rijken-ubak@solcon.nl

Ons nieuwe Bijbelstudieboekje gaat over het Bijbelboek Jakobus.
Het boekje verschijnt D.V. april
De indeling is als volgt:

 

01.   Ds. W.J. van den Brink
01.   Jakobus 1:1-18
Opschrift en zegen van de geloofsbeproeving

 

02.   Ds. A.J. Britstra
02.   Jakobus 1:19-27
Horen en doen

 

03.   Ds. D.J. Diepenbroek
03.   Jakobus 2:1-13
Geen aanzien des persoons

 

04.   Ds. N.A. Donselaar
04.   Jakobus 2:14-26
Dood geloof 

  

05.   Ds. B.A. Dubbeldam
05.   Jakobus 3:1-12
De zonden van de tong   

 

06.   Ds. J.W. van Estrik
06.   Jakobus 3:13-18
De wijsheid van boven                              

 

07.   Ds. C. Gielen
07.   Jakobus 4:1-12
Wereldsgezindheid 

 

08.   Ds. H. de Greef      

08.   Jakobus 4:13-17
De onzekerheid des levens                  

 

09.   Ds. L. Groenenberg
09.   Jakobus 5:1-6
Wee over de onbarmhartige rijken

 

10.    Ds. A. de Groot
10.    Jakobus 5:7-12
Opwekking tot geduld


11.    Ds. W.F. 't Hart
11.    Jakobus 5:13-20
De kracht van het gebed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019