• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Toerusting

Opleiding evangelist

Binnen de HHK bestaat de mogelijkheid om een vierjarige opleiding voor evangelist te volgen. Deze opleiding wordt gegeven op hbo-niveau en kan in de avonduren worden gevolgd.
Cursisten worden toegerust om bijvoorbeeld als ‘zelfstandig’ evangelist te functioneren, een evangelisatieproject aan te sturen en ook anderen toe te rusten voor evangelisatie. 
 
Het grote voordeel van deze opleiding is uiteraard de diepgang en de breedte. Gedegen kennis van de boodschap van de Bijbel, van de doelgroepen, van de manieren van evangeliseren, van psychologie en communicatie enz. kan worden verworven.
 
De opleiding is vooral praktisch ingericht en direct toepasbaar in de praktijk. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom!
 
De opleiding in het kort:
Samen met het Centrum voor Godsdienstonderwijs (CGO) is er een scholingstraject bepaald dat overeenkomt met 1/3 deel van een reguliere HBO opleiding.
 

Het CGO heeft voor het cursusjaar 2022-2023 het studieprogramma geheel vernieuwd.

• De opleiding is in Gouda (Driestar Hogeschool) op woensdagavond en een aantal vakken op maandagavond.

• De gehele opleiding duurt 4 jaar met een belasting van 20 studiepunten (ECTS) per jaar.

• De studielast is circa 10 tot 15 uur per week.

• De kosten voor de opleiding zijn bewust laag gehouden, het collegegeld is € 425,00 per jaar.

Interesse in deze opleiding? Vraag bij het secretariaat naar het inschrijfformulier.
 

In dit artikel uit ZodK kunt u de reacties lezen van enthousiaste cursisten!
 • © hersteld hervormde kerk 2023