• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Kennisbank

Ontmoetings- en toerustingsdag ZHHK

06 juni 2023

D.V. zaterdag 2 december vindt de jaarlijkse ontmoetings- en toerustingsdag plaats. 

D.V. zaterdag 2 december wordt door Zending Hersteld Hervormde Kerk de jaarlijkse ontmoetings- en toerustingsdag belegd. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die  betrokken is bij en/of geïnteresseerd is in het zendingswerk. In de eerste plaats voor leden van de gemeente die zich afvragen of zij een roeping hebben voor het zendingswerk. Maar vervolgens ook voor ouders/kinderen van hen die werkzaam zijn in het zendingswerk of zich daartoe aangetrokken voelen, leden van thuisfrontcommissies, kerkenraden en PZC’s en ten slotte alle gemeenteleden die de zending een warm hart toedragen. 
Klik hier voor meer informatie over de dag, het programma en aanmelden. 

 • © hersteld hervormde kerk 2023