• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Kennisbank

Opleiding tot tentenmakers

10 februari 2023

Stéphanos leidt theologie studenten op tot tentenmakers.

Deze opleiding tot tentenmaker is een samenwerking van Stéphanos met de Zending Hersteld Hervormde Kerk (ZHHK) en de theologische school van de Reformed Presbyterian Church of Malawi (RPC) te Zomba.

Het plan voor de opleiding tot tentenmaker is ontstaan vanuit de nood om predikanten te voorzien van extra inkomsten. Het salaris van predikanten in Malawi is niet toereikend om in eigen onderhoud te kunnen voorzien. Door naast de theologische opleiding een vak te leren, wordt er een mogelijkheid geboden om extra inkomsten te kunnen genereren door een vak uit te oefenen.

De studenten zullen worden opgeleid op de Stéphanos Vocational Training Centre (SVTC). Het SVTC is een nationaal en internationaal erkend beroepsopleidingscentrum. De SVTC leidt per academisch jaar meer dan 300 studenten op. "Stéphanos is dankbaar dat we, in overleg met de zending van de HHK, ten behoeve van toekomstige RPC-predikanten deze verkorte vakopleiding kunnen aanbieden", aldus directeur bestuurder Johan van der Ham van stichting Stéphanos.

Op dit moment zijn acht studenten van de Theologische school gestart met de opleiding van vier maanden. Drie studenten volgen de opleiding tot timmerman, en vijf volgen de opleiding tot kleermaker. In de toekomst zullen meer studenten volgen. Wim de Kloe, manager zending Hersteld Hervormde Kerk: " Het is immers een Bijbelse gedachte die goed in de Malawische traditie past dat de Dienaren des Woords mede in hun levensonderhoud voorzien. Vandaar ook: tentenmakers."

Na afronding van de opleiding ontvangen de studenten een door de overheid erkend certificaat en een getuigschrift van Stéphanos.

Beelden: theologie studenten volgen de opleiding tot o.a. kleermaker en timmerman, belden door Stichting Stéphanos.

 

 

 • © hersteld hervormde kerk 2023